Zoek op

Onderzoeksopzet

Een onderzoeksopzet (research design) beschrijft vooraf de uit te voeren stappen in een wetenschappelijk onderzoek. In het wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs wordt gewoonlijk de term research design gebruikt. De onderzoeksopzet beschrijft dan onder welke voorwaarden wat voor objecten, welke attributen en variabelen zullen worden onderzocht, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet

Synoniem: study design (Eng)
Beschrijft de manier waarop de data worden verzameld, de waarnemingen worden gedaan, de steekproeven worden getrokken en er gecontroleerd wordt voor factoren, die het eindresultaat beïnvloeden. De onderzoeksopzet is zodanig ontworpen dat daarin een hypothese kan worden getoetst en eventueel verworpen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.