Zoek op

onterving

erfrecht: de erflater sluit een erfgenaam uit van zijn nalatenschap of beperkt diens aanspraken tot een minimum. Niet reservataire ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onterving

onterving

erfrecht: een erflater sluit een erfgenaam of legitimaris uit van zijn nalatenschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onterving

ONTERVING

1) Uitsluiting 2) Verstoting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTERVING/1

Onterving

Het uitsluiten van een erfgenaam van de nalatenschap. De erflater is hiertoe bevoegd, mits de legitieme portie niet wordt aangetast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.