Zoek op

uitsluiting

de uitsluiting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['œytslœytɪŋ] Verbuigingen:   uitsluiting|en (meerv.) het uitsluiten (vooral 1) Voorbeeld:   `sociale uitsluiting van bejaarden`met uitsluiting van (iets of iemand)  (zonder (iets of iemand)) `Deze al...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uitsluiting

UITSLUITING

1) Afzondering 2) Ban 3) Beletten 4) Boycot 5) Diskwalificatie 6) Exclusie 7) Het niet laten deelnemen 8) Interdict 9) Lock-out 10) Reclusie 11) Royement 12) Schrapping 13) Seclusie 14) Uitstoting 15) Uitwerping 16) Uitzondering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/UITSLUITING/1

Uitsluiting

Er is sprake van uitsluiting als de verzekeraar je schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Dit is het geval indien je claim niet onder de dekking van bijvoorbeeld uw autoverzekering valt. Voorbeeld bij uitsluiting Je rijdt onder invloed van alcohol met je auto tegen een paaltje aan. Voor deze schade aan je auto wil je een schadevergoeding van je verze...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/uitsluiting

Uitsluiting

Het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden van werknemers door de werkgever.
Uitsluitingen zijn acties van werkgevers om werknemers niet in de gelegenheid te stellen hun normale werk te verrichten, met het doel om gestelde eisen af te dwingen.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2345

Uitsluiting

Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico`s, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten of belangen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

uitsluiting

Bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld allochtonen) hebben niet het recht om ons land te wonen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Uitsluiting

Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst waarmee wordt aangegeven dat de verzekering geen dekking biedt in de gevallen, die in de uitsluiting genoemd zijn. Uitsluitingen kunnen zowel betrekking hebben op bepaalde schadeoorzaken, als op omstandigheden waaronder deze zich voordoen en personen die erbij betrokken zijn, of op bepaalde onderdelen van...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

uitsluiting

[Politiek] het verbod om deel te nemen
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

Uitsluiting

[Nederlands] Afzondering
Gevonden op https://quizlet.com/84587127/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.