Zoek op

ontvangsttheorie

vermogensrecht: leer dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring werkt, als die verklaring die persoon heeft bereikt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ontvangsttheorie

ontvangsttheorie

vermogensrecht: leer dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring werkt, als die verklaring die persoon heeft bereikt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ontvangsttheorie

Ontvangsttheorie

De ontvangsttheorie is een theorie binnen het recht die rechtsgeldigheid aan verzonden documenten en verklaringen toekent op het moment waarop deze in ontvangst zijn genomen. Dit betekent dat een partij die in rechte een beroep wil doen op de geldigheid van deze verklaring (meestal de verzender) zal moeten aantonen dat de verklaring is ontvangen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontvangsttheorie
Geen exacte overeenkomst gevonden.