Zoek op

galerij

de galerij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xɑləˈrɛi] Verbuigingen:   galerij|en (meerv.) 1) gang die aan de buitenkant van een gebouw loopt Voorbeeld:   `Alle huisdeuren komen uit op de galerij.` 2) zaal waar schilderijen of beelden wor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/galerij

Galerij

[bouw] - Het woord galerij kan in de bouwkunst verschillende betekenissen hebben. ==De overdekte gang== In de meest gebruikelijke vorm is het een aan een zijde open overdekte gang aan de buitenzijde van een gebouw. Aan de open zijde zorgen pilaren voor de ondersteuning. Vaak bevinden zich in de galerij winkels. Niet alleen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Galerij_(bouw)

Galerij

uitbouwsel aan weerszijden achter aan een schip, waarin de geheime gemakken zich bevonden. Aan de achterzijde lagen de galerijen in het verlengde van de achtersteven; deze kreeg daardoor een breed aanzien. Dit geheel was de spiegel, veelal met beeldhouwwerk en verguldsel versierd.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Galerij

De galerij of galderij was bij westerse schepen vanaf de tweede helft van de 15e eeuw een soort balkon over de volledige breedte van het schip aan de achterzijde van het hakkebord, begrensd door hoekmannen en vanaf de 17e eeuw doorlopend in zijgalerijen. In de hoekmannen en later de zijgalerijen war...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipg.htm#galerij

Galerij

De uitbouw aan de achterzijde van een schip. In de galerijen bevinden zich de gemakken (toiletten) voor de scheepselite.
Gevonden op http://www.bataviawerf.nl/verklarende-woordenlijst-van-scheepsbouwtermen.ht

Galerij

Let op: Spelling (deels) uit 1864: (B. GALLERIJ), v. (-ën), gedeelte eener (schouwburg- of concert-)zaal, gaanderij, zaal met zuilen; traliegang, gang met hekken; overdekte wandelplaats; [figuurlijk] kabinet schilderijen; onderaardsche gang (in mijnen).
~TJE, (B. -N), o. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Galerij

Uit `De lagere vaktalen: Diamantbewerking` 1914 sierwerk aan 't metalen omhulsel, waarin de steen gezet wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Galerij

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Galerij``] Mijngalerij. Zie Mijn. Gemeenschapsgalerij. Zie Gemeenschapsgalerij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

galerij

zuilengang
Jaar van herkomst: 1538 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Galerij

Let op: Spelling van 1858 eene zuilzaal; een tralieof hekkengang; eene zaal of gang met schilderijen; op schepen, een uitstek aan den achtersteven; in de vestingbouw, een gang boven de hoofdgracht; ook een gang tusschen twee rijen van kamers. Zie Corridor
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Galerij

langs straat De Romeinen hielden van het goede leven. Zeker in het zuiden vraagt dat om flaneren in koelte. De Romeinse zuilengalerij voldeed aan deze behoefte. De Italianen stammen af van de Romeinen, tenminste een deel van hen. In het huidige Italië zijn dus nog ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Galerij%20la

Galerij

Overdekte booggang langs een gevel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

galerij

overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan een of twee zijden voorzien van openingen zoals schietgaten; zie ook poterne
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Galerij

[ architectonische termen] Een galerij is een overdekte gang, maar kent vele gedaantes en definities. In de meest gangbare betekenis is een galerij een gang die wordt gescheiden van de straat door een arcade of colonnade, vaak overbouwd door woningen. Een bekende variant hierop i...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

Galerij

Toilet voor officieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

galerij

zuilengang die aan één kant open is; tribune in openbaar gebouw (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/galerij

Galerij

Overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan een of twee zijden voorzien van openingen zoals schietgaten; zie ook poterne.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/g/galerij.htm

galerij

[Belgisch Nederlands] galerie
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Galerij

Een verdieping geplaatst boven de zijbeuken van een kerk en onder de lichtbeuken of in een kerk met een vierzijdige opstand, onder het triforium en boven de arcade van het schip die de galerij aan de open zijde steunt.
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

galerij

gang langs de buitenkant van een gebouw vb: al onze voordeuren komen uit op de galerij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=galerij

Galerij

Galerijen zijn doorgaans in onze kerken verschenen, ter vervanging van het doksaal. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het doksaal verhuisd is, meestal naar achter, soms ook naar de zijkant van de kerk. Op dat verhoogd platform werd dan vaak het orgel geplaatst. Er is doorgaans ook ruimte voor de zangers en andere musici die vanaf die galeri...
Gevonden op http://www.orgels.irisnet.be/nl/Glossaire/41/Front.rvb

Galerij

overdekte gang langs een gebouw of straat of rond een binnenplaats, al dan niet met arcaden; in de middeleeuwse kerkarchitectuur was de galerij een dienstgang in of langs de muren van een kerk, hetzij aan de buitenkant, als dwerggalerij, hetzij aan de binnenkant boven de scheibogen, als zijbeuksgalerij of tribune. Deze laatste werd in de Gotiek ve...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

galerij

VOC - Scheepsbouw : loopruimte om het achterschip, al dan niet overdekt. Zie ook zijgalerij.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=50
Geen exacte overeenkomst gevonden.