Zoek op

organisatie

de organisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔrxaniˈza(t)si] Verbuigingen:   organisatie|s (meerv.) 1) georganiseerde groep mensen met een bepaald doel Voorbeelden:   `vrijwilligersorganisatie`, `omroeporganisatie`, `reisorganisatie`Synoniem:&nbs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/organisatie

Organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband van personen die bepaalde (vaak dezelfde) doelen willen bereiken.
Gevonden op https://www.finler.nl/organisatie-betekenis/

ORGANISATIE

1) Ambachtsgilde 2) Bedrijf 3) Bewerktuiging 4) Bond 5) Club 6) Genootschap 7) Gilde 8) Inrichting 9) Instantie 10) Instelling 11) Leiding 12) Lichaam 13) Opbouw 14) Orde 15) Ordening 16) Partij 17) Raderwerk 18) Regeling 19) Samenstelling 20) Societiet 21) Soos 22) Structuur 23) Systeem 24) Unie 25) Vakgenootschap 26) Vakvereniging 27) Verbond 28)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ORGANISATIE/1

organisatie

Een bedrijf, juridische eenheid of ander instituut. De term organisatie verwijst soms naar een eenheid met mensen, middelen en begrotingen, zoals een project of bedrijfsonderdeel.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Organisatie

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en-of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie. In de economie wordt een organi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie

organisatie

•het organiseren. •de manier waarop iets georganiseerd is. •een groep die een bepaald doel of of bepaalde rol heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/organisatie

Organisatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Organisatie``] der troepen, der legers. Hunne zamenstelling tot doelmatige oorlogswerktuigen. Hetgeen de organisatie daargesteld heeft, moet door de administratie onderhouden worden en daarvan moeten de veldheeren en de overige bevelhebbers het juiste gebruik maken. Werktuigelijk is de organisatie kenba...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

Organisatie

Een levend en door de deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen natuurlijke of rechtspersonen, die daarbij al dan niet gebruik maken van middelen.
Een organisatie in deze zin is een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren. Een bedrijf is een organisatie die aan andere personen of rechtsper...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Organisatie

Een organisatie is de wijze waarop een organisatie [1] functioneert.
Bij voorkeur is dit het resultaat van het organiseren, maar soms is een organisatie historisch gegroeid zonder bewuste organisatie--activiteiten. In deze betekenis geldt: een bedrijf heeft een organisatie, waarmee we bedoelen een specifieke invulling van de inrichting aan men...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Organisatie

Organisatie is de activiteit of functie van ‘het organiseren’.
In deze betekenis is ‘organisatie’ dus een bezigheid. Voorbeeld in context: ‘Hij is belast met de organisatie van de bijeenkomst.’
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Organisatie

Afhankelijk van de context wordt hiermee de wijze waarop een onderneming is ingericht, of hetzelfde als onderneming bedoeld. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Organisatie

een grote vereniging van mensen die met elkaar in hoofdzaak onpersoonlijke interacties onderhouden om specifieke doeleinden te bereiken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Organisatie

Bedrijf, instelling of vereniging die een activiteit verzorgt en een eigen bestuur heeft (organisatie in institutionele zin). De manier waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een bedrijf of instelling zijn vastgesteld en afdelingen zijn vorm gegeven (organisatie in instrumentele zin: de organisatie van de organisatie). De activiteit o.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

organisatie

het regelen en laten ontstaan vb: de organisatie van het feest was erg goed
groep mensen die zich officieel aaneengesloten hebben vb: de organisatie van de plattelandsvrouwen Synoniemen: genootschap vereniging
de structuur en hoe alles geregeld is vb: de organisatie van het onderwijs laat wel eens te wensen over
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=organisatie

Organisatie

(1) 1) Bedrijf, instelling of vereniging die een activiteit verzorgt en een eigen bestuur heeft (organisatie in institutionele zin).
2) De manier waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een bedrijf of instelling zijn vastgesteld en afdelingen zijn vorm gegeven (organisatie in instrumentele zin: de organisatie van de organisatie).
3...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Organisatie

(2) Een levend en door de deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen natuurlijke of rechtspersonen, die daarbij al dan niet gebruik maken van middelen. Een organisatie in deze zin is een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren. Een bedrijf is een organisatie die aan andere personen of rechtspe...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Organisatie

(3) Een organisatie is de wijze waarop een organisatie functioneert. Bij voorkeur is dit het resultaat van het organiseren, maar soms is een organisatie historisch gegroeid zonder bewuste organisatieactiviteiten. In deze betekenis geldt: een bedrijf heeft een organisatie, waarmee we bedoelen een specifieke invulling van de inrichting aan mensen en ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Organisatie

(4) Organisatie is de activiteit of functie van `het organiseren`. In deze betekenis is `organisatie` dus een bezigheid. Voorbeeld in context: `Hij is belast met de organisatie van de bijeenkomst.`
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Organisatie

Een samenwerkingsverband of groep van personen, geïdentificeerd door een specifieke naam en handelend of in staat te handelen als een eenheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Organisatie

Een systeem waarin mensen met elkaar een bepaald doel nastreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Organisatie

Een van zijn maatschappelijke omgeving te onderscheiden eenheid op basis van een eigen identiteit wat betreft structuur en cultuur.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Organisatie

Elke ordening van middelen en handelingen om bepaalde doelstellingen te bereiken (heeft alleeen een bepaalde context met nadere aanduiding een bepaalde betekenis).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

organisatie

[Management-en-organisatie] Een groep mensen die samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel
Gevonden op https://quizlet.com/98532076/hoofdstuk-1-management-en-logistiek-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.