Zoek op

orde

verenigingsrecht: vereniging met vaste leefregels. Bijv. de Nederlandse Orde van Advocaten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/orde

orde

de orde zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈɔrdə] 1) toestand waarin alles bewust zo is of gaat als bedoeld Voorbeeld:   `de orde handhaven`Synoniem:   regelmaat in orde  (zoals het moet) Synoniem: goedDat is nu niet aan de orde!  (d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/orde

ORDE

1) Afdeling 2) Ambachtsgilde 3) Behoorlijke schikking 4) Besloten groep 5) Bestel 6) Bond 7) Bondgenootschap 8) Club 9) Congregatie 10) Corporatie 11) Dicipline 12) Discipline 13) Dwang 14) Ereteken 15) Formule 16) Geestelijke klasse 17) Geestelijke vereniging 18) Gehoorzaamheid 19) Genootschap 20) Geregelde toestand 21) Gilde 22) Groep planten of ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ORDE/1

Orde

Orde is een Hindoestaanse meisjesnaam. Het betekent `beginnende`. Extra info: Orde, Ordell
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Orde

orde

Rang in de taxonomie. Onderverdeling, gebruikt in het classificatiesysteem. Een 'orde' is een taxonomische groep, die volgens door een taxonoom gehanteerde criteria een welbepaalde eenheid vormt.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

orde

stijl van onder meer zuilen en hun hoofdstel, speciaal van de vijf klassieke bouworden zoals toegepast in het oude Griekenland en Rome. De Grieken ontwikkelden de Dorische, Ionische en Korinthische orde; de Romeinen voegden hier de Toscaanse orde en het composietkapiteel aan toe. Renaissancebouwmeesters namen de Romeinse modellen over en pasten hi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

orde

•gewenste regelmaat. •een hiërarchische organisatie. • [biologie] een groep verwante organismen, onderdeel van een klasse en bestaande uit families.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/orde

orde

kloosterorde, bv. Dominicanen en Franciscanen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Orde

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] rang, regeling; regelmatigheid, geregelde toestand; bouwtrant; vereeniging van personen die door regelen en wetten verbonden zijn; [bijvoorbeeld] eene geestelijke -; de vrijmetselaars -); ridder-, instelling tot belooning voor edele daden, of tot het geven van een bewijs van hulde en acht...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

orde

regelmatige plaatsing, geregelde toestand
Jaar van herkomst: 1350 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Orde

Let op: Spelling van 1858 stand, genootschap, broederschap, eereteeken, b.v. de militaire Willemsorde
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ORDE

Orde van medisch specialisten.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

orde

Klassieke bouwwijze met de zuil als kenmerkend element. Vitruvius onderscheidde vijf orden (afb. links): Dorisch, Ionisch, Korintisch, Toscaans en Composiet. Wat meer over de vijf orden. Organisch Bouwen (vooral 1980-heden) Een vrije vorm van bouwen, voorbij de rechte hoeken. Architectuurversie van het denken van Rudolf Steiner. Kenmerken zijn vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Orde

(Lat.) Vereniging van personen die aan een bepaalde regel zijn gebonden: 1. Een geestelijke orde. De gemeenschap streeft naar volmaaktheid en leeft volgens de door de kerk goedgekeurde regel onder leiding van een overste in daartoe bestemde huizen (kloosters). 2. Een ridderorde: bepaalde vereniging van geestelijke of wereldlijke ridders. 3. De Twee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10406

orde

De omstandigheid waarin elk ding duidelijk onderscheiden is, naar behoren gerangschikt is ten opzichte van de andere dingen en zijn gepaste functie verricht.
Categorie: Abstracte Begrippen > metafysische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Orde

kalebas met metalen schijfjes uit Guinee
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10507

Orde

Gemeenschap van kloosterlingen vóór 1550 gesticht, waarin deze gezamenlijk naar de christelijke volmaaktheid streven en daartoe onder meer de plechtige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid afleggen; na het midden der 16e eeuw heten deze gemeenschappen congregaties; daarin worden geen plechtige maar eenvoudige geloften afgelegd.
Z...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

orde

Def.: naam van de grotere afdelingen van dieren of planten waartoe families verenigd worden. Toelichting: Onderdeel van een klasse in het dierenrijk. Bijvoorbeeld de orde der insecteneters
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

orde

regelmatige plaatsing; rustige gesteldheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/orde

Orde

kalebas met metalen schijfjes uit Guinee
Gevonden op http://www.frankossen.com/

orde

toestand van netheid vb: het huis is keurig op orde
het in orde maken [het regelen]
orde op zaken stellen [alles goed regelen]
dat is aan de orde van de dag [dat komt vaak voor]
dat is nu niet aan de orde [daar hebben we het nu niet over]
dat is in orde [dat is goed]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=orde

Orde

Een groep familieleden die aanspraak kan maken op de nalatenschap van een persoon. Er zijn vier orden:
eerste orde: rechtstreekse afstammelingen (uw kinderen en hun kinderen enzovoort)
tweede orde: broers en zussen (of hun nakomelingen) en ouders
derde orde: voorouders (uw ouders, hun ouders, enzovoort)
vierde orde: ooms en tantes o...
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

orde

stijl van onder meer zuilen en hun hoofdstel, speciaal van de vijf klassieke bouworden zoals toegepast in het oude Griekenland en Rome. De Grieken ontwikkelden de Dorische, Ionische en Korinthische orde; de Romeinen voegden hier de Toscaanse orde en het composietkapiteel aan toe. Renaissancebouwmeesters namen de Romeinse modellen over en pasten hie...
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.