Zoek op

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie; de ‘sociale lijm’ die de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt. De organisatiecultuur kan zich uiten in allerlei vormen. Deze uitingen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiecultuur

Organisatiecultuur

Het geheel van normen en waarden die binnen een organisatie gelden. bv huisstijl, omgangsvormen, uiterlijke verschijning.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.