Zoek op

overdrachtsuitgaven

algemeen overheid: Uitgaven van de overheid voor inkomensoverdrachten (subsidies, sociale uitkeringen). (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=overdrachtsuitgaven

overdrachtsuitgaven

Overdrachten van algemene middelen aan huishoudens en bedrijven door tussenkomst van de publieke sector . Deze uitgaven worden ook wel ‘inkomensoverdrachten’ genoemd. Voorbeelden: sociale‑zekerheidsuitkeringen, subsidies en studietoelagen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/overdrachtsuitgaven

Overdrachtsuitgaven

Overdrachtsuitgaven zijn overheidsuitgaven waar geen directe prestatie tegenover staat. Voorbeelden zijn bijstandsuitkeringen en subsidies. Overheidsuitgaven waarvan wel een tegenprestatie wordt verwacht zijn overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.
Gevonden op https://www.finler.nl/overdrachtsuitgaven/
Geen exacte overeenkomst gevonden.