Zoek op

kabinet

politiek: geheel van ministers en staatssecretarissen, die gezamenlijk de regering vormen. Het ~ vertegenwoordigt de regering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kabinet

kabinet

rechtswetenschap: Persoonlijke staf van een Belgisch minister of staatssecretaris samengesteld uit personen die niet tot ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kabinet

kabinet

politiek: geheel van ministers en staatssecretarissen, die gezamenlijk de regering vormen. Het ~ vertegenwoordigt de regering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kabinet

kabinet

Zie regering .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/kabinet

kabinet

Andere naam voor de ministerraad. Staatssecretarissen - onderministers - maken daarvan geen deel uit. Een aftredend kabinet is ‘demissionair’ tot er een nieuw kabinet is gevormd. ‘Het kabinet des konings’ is het secretariaat van ons staatshoofd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/kabinet

kabinet

het kabinet zelfst.naamw.Uitspraak:   [kabiˈnɛt] Verbuigingen:   kabinet|ten (meerv.) 1) alle ministers en de premier samen poliek het kabinet is gevallen  (de regering is afgetreden) 2) groep persoonlijke medewerkers van een minister po...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kabinet

KABINET

1) Ambtelijk bureau 2) Ambtsvertrek 3) Antieke kast 4) Besturend lichaam 5) Bestuur van een land 6) Bestuurslichaam 7) Bijzondere werkkamer van een minister 8) De Engelse regering 9) De regering 10) Gezag 11) Gezamenlijke ministers 12) Gouvernement 13) Hoog bestuurslichaam 14) Huisraad 15) Kamer 16) Kamertje 17) Kantoor 18) Kast 19) Kast met deuren...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KABINET/1

Kabinet

Het kabinet bestaat uit een minister president (leider van de ministers), ministers en de staatssecretarissen (soort onderministers). Ze komen uit de partijen die in de regering zitten. Het kabinet vormt het dagelijks bestuur in Nederland.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Kabinet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-ten), werkkamer, geheim vertrek; zaal -, galerij voor kunst (bij een particulier); (ook) verzameling van kunstvoorwerpen; kunst-; een - schilderijen, - penningen; stuk huisraad;
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kabinet

Let op: Spelling van 1858 een bekende ouderwetsch stuk huisraad, eene hooge, breed ladekas; een vertrekje, arbeidsvertrek, vorstenkamer Ook de geheime raadsvergadering van eenen regerenden vorst; fig. het ministerie of de regering zelve. Van daar kabinetsminister, kabinetsorder, enz.; wijders noemt men ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Kabinet

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Wordt gevormd door alle ministers samen; zij vergaderen wekelijks o.l.v. de minister-president.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Kabinet

Het kabinet bestaat uit alle ministers en hun staatssecretarissen. Het kabinet wordt genoemd naar de premier, zoals Kabinet-Rutte. In 1848 werd het eerst kabinet gevormd, maar deze had nog niet echt een politieke kleur, zoals dat tegenwoordig wel is. In 1888 werd het kabinet gekozen door vierjaarlijkse verkiezingen. Hiervoor benoemde de koning alle...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kabinet

kabinet

ouderwetse fraaie kast; klein werkvertrek; groep naaste medewerkers, enz. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kabinet

kabinet

[Belgisch Nederlands] praktijk(ruimte) van een beoefenaar van een vrij beroep, dokterskamer
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

kabinet

alle ministers bij elkaar vb: het kabinet heeft een besluit genomen
grote, ouderwetse kast vb: in het kabinet van oma lagen stapels linnengoed
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kabinet

Kabinet

Ministers + staatssecretarissen. Is niet precies hetzelfde als regering.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kabinet

[Maatschappijleer] Alle ministers en hun staatssecretarissen samen
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.