Zoek op

paapje

paapje zelfst.naamw. vogels Saxicola rubetra een Europese kleine zangvogel uit de onderfamilie 'saxicolinae' van de vliegenvangers van de Oude Wereld, Muscicapidae    Voorbeeld: `Het paapje is nauw verwant met de roodborsttapuit. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/paapje

PAAPJE

1) Barmsijsje 2) Brempaap 3) Bremraap 4) Dier 5) Inheems zangvogeltje 6) Inheems zangvogeltje (saxicola rubetra) 7) Noordsijs 8) Plant 9) Stompstaart 10) Stopstaart 11) Tonnetje van de zijderups 12) Vogel 13) Zangvogel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PAAPJE/1

Paapje

Het paapje (Saxicola rubetra) is een kleine zangvogel, die vroeger werd ingedeeld bij de familie van de lijsterachtigen, Turdidae. Volgens de huidige inzichten behoort de vogel tot onderfamilie van de saxicolinae en de familie van de vliegenvangers (van de Oude Wereld), Muscicapidae. Het paapje is nauw verwant met de roodborsttapuit (Saxicola torq...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paapje

Paapje

Paapje Het paapje broedt het liefst in open grasland met veel kruiden. Ook is het belangrijk dat er veel uitkijkposten zijn. In Nederland komt de vogel vooral voor in vochtige duinvalleien, op heide en hoogveen en soms op braakliggende terreinen. Het paapje is een lange-afstands trekker. De soort arriveert in april uit tropisch Afrika. Een deel van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Paapje

Saxicola rubetra, Engels: Whinchat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10894

Paapje

Wetenschappelijke naam: Saxicola rubetra
Aantal broedparen in Nederland: 500-700 (1998-2000)
Biotoop: open gebieden met kruidenrijke vegetatie en schaarse struiken
Geluid: Paapje
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000771.html

Paapje

(Saxicola rubetra) -Wetenschappelijke naam: - Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) -Nederlandse naam: - Paapje -Vogelgroep:- Tapuiten -Veldkenmerken.- 12,5 cm. Gelijk in afmetingen en structuur aan Roodborsttapuit maar slanker en met langere vleugels. Mannetje heeft brede witt
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=309&menuentry=

Paapje

Het paapje is een broedvogel van kruidenrijke, open graslanden, die op de grond een meestal goed verborgen nest bouwt. Het voedsel bestaat uit insekten, die vaak vanaf een zitplaats op een hoge plant, een paaltje of prikkeldraad opgespoord worden. Het zijn trekvogels, die ten zuiden van de Sahara overwinteren. In het broedseizoen vertonen beide vo....
Gevonden op http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/det

Paapje

Lat.: Saxicola rubetra
Broedvogel.
Het merendeel van de Paapjes in Nederland komt voor in Noord-Nederland. Van de 500-800 broedparen komen er in Drenthe 300-500 voor. Het broedbiotoop bestaat uit cultuurland, met name bloemrijke graslanden in beekdalen en vochtige heide- en hoogveengebieden. Grote populaties komen voor in het Fochteloër...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Paapje
Geen exacte overeenkomst gevonden.