Zoek op

parlement

staatsrecht: wetgevende vergadering bestaande uit een of twee kamers waarin de verkozen vertegenwoordigers van het volk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=parlement

parlement

staatsrecht: volksvertegenwoordiging op landelijk niveau bestaande uit Eerste en Tweede Kamer (de Staten-Generaal);(oneigen.) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/parlement

parlement

Ontstaan uit de plechtige beraadslagingen (parliamenta) in de Curia (raad) tussen landsheer en adel, met dikwijls ook geestelijken en vertegenwoordigers van steden, over staatkundige en juridische problemen. In Engeland groeide het parlement uit tot een landsvertegenwoordiging. Dit twee-kamersysteem (House of Lords en House of Commons) stond model ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/parlement

parlement

Algemeen begrip voor enigerlei vorm van volksvertegenwoordiging , zoals de Staten-Generaal in Nederland, de Rijksdag in Duitsland of het Congres in de Verenigde Staten. In veel landen bestaat het parlement uit twee kamers, zoals in Nederland een Eerste en een Tweede Kamer . In de meeste van die landen worden in de Tweede wetten vastgesteld en heeft...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/parlement

parlement

het parlement zelfst.naamw.Uitspraak:   [pÉ‘rləˈmÉ›nt] Verbuigingen:   parlement|en (meerv.) door de bevolking gekozen vertegenwoordigers die met de regering een staat besturen Voorbeelden:   `De Tweede Kamer en de senaat vormen het Nederlandse parlement.`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/parlement

parlement

ruzie, woorden
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Parlement

Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht. De naam is afgeleid van het Franse par...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlement

parlement

• [regering] : een lichaam dat het volk vertegenwoordigt en rechtgevende of rechtsprekende bevoegheden heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/parlement

parlement

volksvertegenwoordiging
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Parlement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), regeringsraad; vergadering der volksvertegenwoordigers, [inzonderheid] in Groot-Brittanië) het Hooger- en Lagerhuis; [oudtijds] in Frankrijk) gerechtshof; het lange -, (ten tijde van Cromwell, dat Karel I van Engeland ter dood veroordeelde).
~AIR, m. (-s, -en), onderhandelaar (tussen twee lege...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

parlement

volksvertegenwoordiging
Jaar van herkomst: 1883 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Parlement

Let op: Spelling van 1858 parlement, Fr., parliament, Eng., eigenlijk eene spreek-zaal, spreekhuis; rijksvergadering of -raad. In Engeland de door den koning zamengeroepene geestelijke en wereldlijke stenden, benevens de afgevaardigden uit de provinciën en rijkssteden, ter beraadslaging over de rijksaa...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Parlement

Wordt ook wel volksvertegenwoordiging of Staten-Generaal genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In het parlement zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Parlement

benaming gegeven aan de wetgevende assemblees van gemeenschappen en gewesten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Parlement

naam gegeven aan de beraadslagende assemblees* van de Staat of van onafhankelijke entiteiten binnen de Staat, samengesteld op basis van verkiezingen* en met als taak de wetten* en de begroting* goed te keuren, en de regering te controleren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

parlement

Een parlement is een gekozen volksvertegenwoordiging. Een parlement is een noodzakelijk onderdeel van de democratie, maar het bestaan van een parlement garandeert lang niet altijd dat die democratie ook echt functioneert. Deels is dat het gevolg van de heel verschillende vormen van kiesrecht die in verschillende landen bestaat. Ook de mate waarin e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Parlement

De Eerste en Tweede Kamer tezamen. Vaak wordt de term parlement gebruikt als synoniem voor de Tweede Kamer als belangrijkste wetgevende orgaan. In sommige landen bestaat het parlement uit slechts één kamer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

parlement

Het parlement bestaat uit twee ‘Kamers’: de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Parlementsleden zijn volksvertegenwoordigers omdat zij door de bevolking worden gekozen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Parlement

Een parlement zijn de volksvertegenwoordigers die door de burgers van een democratische rechtsstaat gekozen zijn en samen met de regering het land besturen. Een parlement wordt daarom ook wel een volksvertegenwoordiging genoemd. Het woord is afgeleid van het Franse ‘parler’ wat ‘praten’ betekent. In een parlement discussiëren, vergaderen v...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Parlement

parlement

volksvertegenwoordiging; de Tweede Kamer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/parlement

parlement

groep mensen door bevolking gekozen om het land te besturen vb: het parlement heeft een nieuwe wet aangenomen Synoniem: volksvertegenwoordiging
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=parlement

Parlement

Wordt ook wel volksvertegenwoordiging of Staten-Generaal genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In het parlement zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Parlement

[Maatschappijleer] De Eerste en Tweede kamer
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

Parlement

Het parlement vertegenwoordigt het volk, om de paar jaar worden er volksvertegenwoordigers verkozen die onze belangen moeten uitbrengen in het parlement. De naam is afgeleid van het franse woord “parler” wat praten betekent. Het parlement controleert alles wat de regering doet en neemt uiteindelijk de finale beslissing. Het Federaal Parlement bes...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/parlement/
Geen exacte overeenkomst gevonden.