Zoek op

preventie

Het geheel van maatregelen dat gericht is op het verwijderen van de directe oorzaken van onveiligheid of op het beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

preventie

voorkómen. synoniem: voorkómen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Preventie

Het beperken van de kansen op en de gevolgen van ongevallen met behulp van het doorvoeren van maatregelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Preventie

Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
Het Nationaal Centrum voor Preventie is een onafhankelijke stichting opgericht voor consumenten, verzekeraars, overheid en de beveiligingsbranche. Het is het landelijke kennis- en certificeringsinstituut voor brand-, inbraak- en diefstalpreventie....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Preventie

voorkómen. Er wordt een onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire preventie. Met primaire preventie wordt bedoeld het beschikbaar stellen van informatie aan groepen, die geen gezondheidsprobleem hebben, maar deze mogelijk kunnen ontwikkelen. Secundaire preventie heeft betrekking op activiteiten, die gericht zijn op groepen, die bloo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

preventie

Schendingen van mensenrechten kunnen worden voorkomen door o.m. tijdig in te gaan op signalen (early warnings); rondetafelconferenties tussen de partijen; mensenrechteneducatie, m.n. van wetshandhavers en veiligheidsdiensten; rapportage; diplomatieke bemiddeling; actie in intergouvernementele organisaties; en in het algemeen, door politieke en econ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Preventie

Het opleggen van een straf moet voorkomen dat het strafbaar feit nogmaals wordt gepleegd. Als de straf vooral bedoeld is om deze dader af te schrikken, spreken we van speciale preventie. Als men met de straf ook andere mensen van het plegen van een strafbaar feit wil weerhouden, gaat het om generale preventie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Preventie

De vooraf genomen maatregelen ter voorkoming van brand, ter voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, ter beperking van de schade in, aan en in de omgeving van een object bij brand en ter bestrijding van brand. Subrubriek(en): Bouwkunde, Controle en handhaving, Installatietechniek, Organisatie en gebruik
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

preventie

Het voorkomen van ongevallen, brand, diefstal enzovoort door het vroegtijdig nemen van maatregelen hiertegen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Preventie

Voorkomen dat ziekten gaan ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10728

preventie

voorkoming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Preventie

Voorkomen, voorbehoeding, profylaxe..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

preventie

voorzorgsmaatregel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

preventie

het voorkómen van een ziekte of aandoening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10926

preventie

het voorkómen van stoornissen; onderscheiden worden: primaire (voorkómen van het ontstaan van stoornissen), secundaire (voorkómen van het verergeren van een bestaande stoornis) en tertiaire preventie (beperken van nadelige gevolgen van een bestaande stoornis op langere termijn)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

preventie

voorzorgsmaatregel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

preventie

voorkomen, ervoor zorgen dat iets dat ongewenst is, niet ontstaat of niet gebeurt; ziektepreventie is het voorkomen van ziekte of van een risicofactor voor ziekte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11095

Preventie

Preventie heeft tot doel om een ramp te voorkomen of te stoppen. Preventie helpt een catastrofe tegen te gaan door middel van langdurige projecten. Het is een geheel van acties die de risico’s van rampen moet voorkomen of stoppen. Het omvat zowel praktische maatregelen van “fysieke” bescherming die onder engineering vallen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11129

Preventie

(voorkoming, voorbehoeding, profylaxe) Het doelbewust voorkómen van schade aan lichaam en-of geest (`voorkómen is beter dan genezen`). - Voorbeelden van het mogelijk grote belang van preventie: (1) Voorkómen van besmettelijke ziekten , bijv. darm-infecties, griep, kinderziekten, geslachtsziekten (= SOA), HIV-AIDS, door voorómen van besmetting e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Preventie

Engels:Prevention voorkoming (van ziekte)
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

Preventie

Het voorkómen van een ongewenste situatie
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

preventie

(algemeen) Meer specifiek: brandpreventie buurtpreventie criminaliteitspreventie drugspreventie ongevallenpreventie Minder specifiek: openbaar bestuur Zie ook: huisverbod hygiëne preventie (politie) risico's veiligheid
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1012

preventie

(politiële jeugdtaak) Minder specifiek: politiële jeugdtaak Zie ook: preventie (politie)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6392

preventie

(politie) het optreden tot het voorkomen van verstoring van de rechtsorde Gebruikt voor: preventief optreden Minder specifiek: politiebeleid Zie ook: preventie (algemeen) preventie (politiële jeugdtaak)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6394
Geen exacte overeenkomst gevonden.