Zoek op

Pasglas

Een pasglas is een hoog bierglas dat in de 17e eeuw werd gebruikt voor drinkspellen. Het glas dankt zijn naam aan de passen (maten, strepen) die rond het bierglas werden aangegeven en waarbij het de bedoeling was dat men tijdens een drinkspel alle bier tot de volgende streep in één keer probeerde op te drinken. Het pasglas komt veel voor op schi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasglas
Geen exacte overeenkomst gevonden.