Zoek op

patriarch

(Grieks: aartsvader). Het woord komt voor in verschillende betekenissen. Het heeft betrekking op de aartsvaders uit het Oude Testamen t , zoals Abraham, Isaäk en Jakob. Voorts op de bisschoppen die zetelden in een van de hoofdsteden van het toenmalige Romeinse Rijk. En ten slotte is het de aanduiding voor het hoofd van een zelfstandige nationale K...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/patriarch

patriarch

de patriarch zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [patri'jɑrx, pɑtri'jɑrx] Verbuigingen:   patriarch|en (meerv.) wijze, oudere man met gezag Synoniem:   aartsvader © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'patriarch' komt voor in de Woor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/patriarch

PATRIARCH

1) Aartsbisschop 2) Aartsvader 3) Bisschop 4) Bisschop in de oosters kerk 5) Eerbiedwaardig grijsaard 6) Eerbiedwaardige grijsaard 7) Familiehoofd 8) Grijsaard 9) Hogepriester 10) Kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder 11) Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder 12) Stamvader
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATRIARCH/1

Patriarch

De term patriarch (Grieks:πατήρ, pater; "vader" en ἄρχων archon; "leider" of "heerser") wordt zowel in het jodendom als het christendom gebruikt ter aanduiding van een geestelijke leider of een geestelijke vader. In het oosterse kerken worden bepaalde kerkleiders "patriarch" genoemd. De term patriarch gebruikt men ook voor een o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Patriarch

Patriarch

Hoofd van het patriarchaat (=verschillende aartsbisdommen) Bijvoorbijl naast de Basileus in de Byzantijnse beschaving hoofd v.d staatskerk. Hij benoemde de Basileus.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Patriarch

Let op: Spelling van 1858 oud-, stam- of aartsvader, vóór den zondvloed en kort daarna; ook de titel van den oppersten geestelijke in de Grieksche kerk. Patriarchaal, aartsvaderlijk, eerwaardig; patriarchale kerk, eene hoofdkerk. Patriarchaat, de waardigheid van een' patriarch. Ook zijn geestelijk geb...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Patriarch

(1) oudtestamentische aartsvader zoals Abraham, Izaak en Jakob;
(2) titel van aartsbisschop op belangrijke zetel in de oosterse kerken;
(3) eretitel van aartsbisschop van belangrijk gebied in de westerse kerk.
Zie ook: aartsbisdom, bisschop.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

patriarch

aartsvader (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/patriarch

Patriarch

patriarchaat, Gr.: in Byzantium was de patriarch het hoofd van een aantal aaneengesloten kerkprovincies. Bij de vele onafhankelijke kerken in het oosterse christendom was het de titel va n de geestelijk leider. Het patriarchaat is het ambtsgebied van een patriarch.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

patriarch

eerbiedwaardige oude man - Woordfeit: Patriarch gaat via het Latijnse patriarcha terug op het Griekse patriarches. Al deze woorden betekenen `stamvader, aartsvader`: patria betekent `afstamming, geslacht` en archos `leider`, van archein `leiden`. Naast `stamvader` kreeg patriarch in de loop der tijd ...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/patriarch.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.