Zoek op

pensioenfonds

het pensioenfonds zelfst.naamw.Uitspraak:   [pɛns'ʃunfɔn(t)s] Verbuigingen:   pensioenfonds|en (meerv.) organisatie die pensioengelden, afkomstig uit premies van deelnemers, beheert Voorbeeld:   `Pensioenfondsen beleggen de hen toevertrouwde premies om pe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pensioenfonds

PENSIOENFONDS

1) ABP = Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 2) Fonds 3) Pensioenkas
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PENSIOENFONDS/1

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Dit artikel beschrijft een pensioenfonds enigszins vanuit de Nederlandse situatie. De macro-economi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds

Pensioenfonds

Wettelijk erkend fonds waarin gelden worden bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen en eventueel daarnaast ingestelde VUT- regelingen ten bate van personen die in een bepaald beroep-onderneming-bedrijfstak werkzaam zijn (geweest).
Alleen de bij de De Nederlandsche Bank ingeschreven bedrijfs-, ondernemings-, beroeps- en overige pen...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1072

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een fonds waarin geld bij elkaar gebracht wordt om de bij het fonds ondergebrachte pensioenaanspraken te dekken.
In het algemeen staan pensioenfondsen onder toezicht van de overheid via de PVK. Pensioenfondsen kunnen hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk herverzekeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Pensioenfonds

Wettelijk orgaan dat los staat van de onderneming die met het orgaan een overeenkomst sluit waarin wordt bepaald dat het pensioenfonds zich ertoe verbindt aan de personeelsleden een aanvullend pensioen uit te betalen, en de werkgever zich ertoe verbindt de nodige bijdragen voor de pensioenvoorziening te betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Pensioenfonds

Een fonds waarin voor de veiligstelling van pensioenaanspraken gelden worden bijeengebracht. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. In het algemeen staan pensioenfondsen onder toezicht van de Verzekeringskamer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Pensioenfonds

Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, gelden worden bijeengebracht. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen die individuele toezeggingen veilig stellen. ~ Zie ook: Bedrijfstakpensioenfonds, Pensioenaanspraa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Pensioenfonds

Pensioenstelsel op basis van kapitalisatie. Wie erop intekent, stort vrijwillig bijdragen die later beschikbaar zijn voor het eigen pensioen. Deze fondsen worden opnieuw belegd op de financiële markten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een fonds dat het beheer en de uitvoering verzorgt van de pensioenaanspraken uit een pensioenregeling.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_p.asp

Pensioenfonds

(1) Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, gelden worden bijeengebracht. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen die individuele toezeggingen veilig stellen. Zie ook `Bedrijfstakpensioenfonds`, `Pensioenaanspraak...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Pensioenfonds

(2) Een organisatie die zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, en beroepspensioenfondsen. Pensioenfondsen staan onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Pensioenfonds

Een organisatie die zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, en beroepspensioenfondsen.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-p-t
Geen exacte overeenkomst gevonden.