Zoek op

perfide

perfide bijv.naamw.Uitspraak:   [pɛr'fidə] heel gemeen Voorbeeld:   `een perfide leugenaar`Synoniem:   vals © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'perfide' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/perfide

PERFIDE

1) Door en door vals 2) Eerloos 3) Laag 4) Leugenachtig 5) Onbetrouwbaar 6) Slecht 7) Trouweloos 8) Vals 9) Verradellijk 10) Verraderlijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERFIDE/1

perfide

trouweloos
Jaar van herkomst: 1902 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Perfide

Let op: Spelling van 1858 Fr., valsch, trouweloos. Perfidie, trouweloosheid, valschheid, verraderij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

perfide

trouweloos (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/perfide

Perfide

Vals, verraderlijk, onbetrouwbaar
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

perfide

trouweloos, vals, verraderlijk - Woordfeit: Het van oorsprong Franse woord perfide is ontstaan uit het Latijnse perfidus `trouweloos, onbeschaamd`, dat gevormd is uit per fidem: `dwars door de belofte heen gaand`. Perfide is vooral bekend van het perfide Albion, een uitspraak die vaak aan Napoleon wordt toegeschre...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/perfide.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.