Zoek op

persisteren

burgerlijk procesrecht: volharden, ondanks hetgeen is aangevoerd. Bijv. De gedaagde droeg zeer valide argumenten aan. Desondanks ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=persisteren

persisteren

burgerlijk procesrecht: volharden bij een eis of standpunt. Bijv. persoon die in procesconclusies, ondanks wat door de wederpartij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/persisteren

persisteren

burgerlijk procesrecht: volharden, ondanks hetgeen is aangevoerd. Bijv. de gedaagde droeg zeer valide argumenten aan; desondanks ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/persisteren

persisteren

persisteren werkw.Uitspraak:   [pɛrsis'terə(n)] Verbuigingen:   persisteerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gepersisteerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen iets per se willen Voorbeeld:   `Hij blijft in de houding persisteren, ik ka...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/persisteren

PERSISTEREN

1) Aanhouden 2) Blijven aandringen 3) Handhaven 4) Volharden 5) Volhouden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERSISTEREN/1

persisteren

volharden Vooral toegepast op eerder ingenomen standpunten, meningen e.d. van personen, groepen van personen of instanties en vaak met een voorzetselbepaling die ingeleid wordt door <i>bij<-i> of <i>in<-i>.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/persisteren

persisteren

(oude rechtstermen:) volhouden, verharden
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Persisteren

Volharden bij een eis of stelling, ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Persisteren

volharden bij een eis of stelling; de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

persisteren

volhouden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/persisteren

Persisteren

Volharden bij een eis of stelling; de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

persisteren

[Nederlands] volhouden, volharden, voortduren
Gevonden op https://quizlet.com/110100505/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.