Zoek op

Opbouwwerk

Opbouwwerk is een vakgebied dat methodieken inzet in het welzijns - of maatschappelijk werk waarmee maatschappelijke problemen met participatie van de doelgroep worden aangepakt in de gelijknamige sector, waarin de werksoort samenlevingsopbouw wordt genoemd. Het opbouwwerk maakt deel uit van de welzijnssector, net zoals sociaal-cultureel werk, maa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Opbouwwerk

opbouwwerk

Onderdeel van sociaal werk dat bevolkingsgroepen beroepsmatig wil stimuleren om actief in de samenleving te participeren.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

opbouwwerk

maatschappelijk werk waar mensen zelf aan meedoen vb: het opbouwwerk is in deze buurt erg actief
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=opbouwwerk
Geen exacte overeenkomst gevonden.