Zoek op

premisse

In strikte zin een van de twee voorafgaande stellingen van een syllogisme (sluitrede) waaruit de conclusie wordt getrokken. Bij uitbreiding wordt de term 'premisse' gebruikt voor elke voorafgaande onderstelling en is dus synoniem met 'vooronderstelling'.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/premisse

premisse

de premisse zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pre'mɪsə] Verbuigingen:   premisse|n (meerv.) stelling waarop je een redenering baseert Voorbeelden:   `Twee premissen kunnen pas een conclusie opleveren wanneer zij een term gemeenschappelijk hebben: de middent...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/premisse

PREMISSE

1) Aanname 2) Hypothese 3) Onderdeel van een syllogisme (sluitrede) 4) Stelling 5) Term uit de logica 6) Term uit logica 7) Uitgangspunt 8) Veronderstelling 9) Voorafgaande stelling 10) Vooronderstelling 11) Vooropgestelde stelling 12) Vooropgezette mening 13) Vooropgezette stelling 14) Voorwaarde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PREMISSE/1

Premisse

Een uitspraak waarvanuit verder kan worden geredeneerd om tot een conclusie te komen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Premisse

[logica] - Een premisse is een aanname dat iets waar is. Premissen zijn de basisaannamen van een syllogisme, zoals een redenering in de logica wordt genoemd. Een syllogisme is doorgaans opgebouwd uit een majorpremisse, een minorpremisse en een conclusie. ==Syllogisme== De theorie van de syllogismen is van Aristoteles afkoms...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Premisse_(logica)

premisse

vooropgezette stelling
Jaar van herkomst: 1777 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Premisse

Argument. Zie Deductieve logica.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

premisse

vooropgezette stelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/premisse

premisse

stelling waar je van uitgaat in een redenering vb: als je je voorneemt later veel te gaan reizen, is je premisse dat je daar geld genoeg voor zult hebben
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=premisse
Geen exacte overeenkomst gevonden.