Zoek op

prijsindexcijfer

Een maatstaf om de veranderingen in de prijzen (inflatie ) gedurende een bepaalde periode te meten. Een belangrijke prijsindex is de consumentenprijsindex (CPI). Deze meet de gemiddelde prijsverandering van een standaardpakket goederen en diensten van huishoudens. Zie ook inflatie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/prijsindexcijfer

prijsindexcijfer

prijsindexcijfer zelfst.naamw. cijfer dat de prijsontwikkeling van een pakket producten en diensten uitdrukt, gebruikt voor het vaststellen van inflatie en prijscompensatie Bron: Wikiwoordenboek - prijsindexcijfer. SpellingCorrect gespeld: 'prijsindexcijfer' komt voor in de Woordenlijst N...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prijsindexcijfer

prijsindexcijfer

Het enkelvoudig prijsindexcijfer geeft de verhouding weer van de prijs van een artikel in de verslagperiode ten opzichte van de prijs in de basisperiode. Dus:
prijs verslagperiode
---------------------------- x 100
prijs basisperiode
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Prijsindexcijfer

Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie is een cijfer dat de prijsstijging van een doorsnee gezinshuishouding weergeeft.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.