Zoek op

procuratie

de procuratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [proky'ra(t)si] Verbuigingen:   procuratie|s (meerv.) volmacht om namens een ander of namens een bedrijf te handelen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'procuratie' komt voor in de Woordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/procuratie

PROCURATIE

1) Handelsvolmacht 2) Licentie 3) Mandaat 4) Procura 5) Vergunning 6) Volmacht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROCURATIE/1

procuratie

volmacht
Jaar van herkomst: 1356 (Moors 184, 6 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Procuratie

Let op: Spelling van 1858 de zaakwaarneming, het bestuur van eene zaak; ook de schriftelijke volmagt, welke men iemand geeft, om, in zijnen naam, zekere zaken te verrigten; per procurationem, bij of door volmagt. Procurator, procureur, regtzaakvoerder, pleitbezorger, zaakbeheerder, gevolmagtigde. Procur...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

procuratie

(oude rechtstermen:) volmacht, lastgeving, mandaat, krachtens welke en advocaat of procureur voor een cliënt optreedt
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

procuratie

schriftelijke volmacht om uit naam van anderen te handelen of tekenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Procuratie

De door een daartoe bevoegd persoon of lichaam verleende bevoegdheid om een bedrijf of instelling te vertegenwoordigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

procuratie

volmacht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/procuratie

Procuratie

Volmacht om namens een ander op te treden. De procuratiehouder is gemachtigd om namens het hoofd of de eigenaar van een firma te tekenen en om namens de firma transacties te verrichten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/procuratie

Procuratie

De door een daartoe bevoegd persoon of lichaam verleende bevoegdheid om een bedrijf of instelling te vertegenwoordigen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.