Zoek op

productiecapaciteit

consumenten en producenten: De maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht wanneer ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=productiecapaciteit

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een bepaalde periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren (kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap) volledig zijn ingeschakeld. Kortom, de productiecapaciteit is de maximale productie in een bepaalde tijd.
Gevonden op https://www.finler.nl/productiecapaciteit/

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die men kan produceren in een gegeven tijdsinterval wanneer men alle productiefactoren voor 100% inzet, zonder dat het bedrijf of vennootschap er aan ten onder gaat. Dit wil echter niet zeggen dat als een bedrijf alles voor 100% inzet, de winst maximaal is. Men spreekt ook wel ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productiecapaciteit

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit van een bedrijf is de hoeveelheid goederen die een bedrijf onder normale omstandigheden kan voortbrengen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Productiecapaciteit

De maximale hoeveelheid goederen en diensten die geproduceerd kan worden. Deze is afhankelijk van de aanbodfactoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Productiecapaciteit

De maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren volledig zijn ingeschakeld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/productiecapaciteit

productiecapaciteit

de maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren volledig zijn ingeschakeld. De volgende factoren bepalen de hoogte van de productiecapaciteit: omvang en kwaliteit van de beroepsbevolking, de hoeveelheid en ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

productiecapaciteit

de maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren volledig zijn ingeschakeld. De volgende factoren bepalen de hoogte van de productiecapaciteit: omvang en kwaliteit van de beroepsbevolking, de hoeveelheid en kwaliteit van de kapitaalgoederen en de technische ontwikkeling. Toename va...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.