Zoek op

Productiegoederen

Zie Kapitaalgoederen voor uitleg van het begrip “Productiegoederen”.
Gevonden op https://www.finler.nl/productiegoederen/

productiegoederen

zie kapitaalgoederen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

productiegoederen

Goederen waarmee andere goederen en diensten mee kunnen worden geproduceerd, zoals machines en transportmiddelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.