Zoek op

Profil

Profil was een Franse band uit de jaren 80. Ze vertegenwoordigden Frankrijk op het Eurovisiesongfestival 1980 met het lied Hé hé m`sieurs dames en eindigden 11de. De groepsleden waren Martine Havet, Jean-Claude Corbel, Martine Bauer, Francis Rignault en Jean-Pierre Izbinski. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Profil

Profil

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Profiel, o. (-en), beeld -, aangezigt aan eene zijde geteekend, half-aangezigt; (in de bouwkunst.) zijdebeeld, doorsnede, omtrekken van een gebouw (zoo als het zich doorgesneden zou voordoen); in -, half, in doorsnede.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik profileerde, heb geprofileerd), van...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Profil

Let op: Spelling van 1858 Fr., zijdebeeld, het gelaat op zijde; in doorsnede, wanneer namelijk een gebouw als doorgesneden aan het oog voorgesteld wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.