Zoek op

projectie

Zowel een van de afweermechanismen , waarbij onbewuste eigen verlangens en angsten aan anderen worden toegeschreven, als in meer algemene zin het toeschrijven van eigen wensen en gedachten aan anderen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/projectie

projectie

projectie zelfst.naamw. (ook optica ) het optisch projecteren van figuren op een scherm wiskunde afbeelding van een voorwerp, vlak of lijn op een vlak volgens bepaalde regels psychologie het psychisch proces wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/projectie

PROJECTIE

1) Afbeelding 2) Afbeelding in een plat vlak 3) Beeld 4) Het werpen 5) Lichtbeeld 6) Meetkundige term 7) Plan 8) Schets 9) Tekenterm 10) Term uit de psychologie 11) Werpen (het) 12) Worp
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROJECTIE/1

Projectie

Projectie heeft verschillende betekenissen: ==Afbeelding== ==Psychologie== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie

Projectie

[natuurkunde] - Een projectie is een afbeelding door licht of een andere vorm van straling van een onderwerp op een ander voorwerp. Als het onderwerp alle stralen tegenhoudt, bestaat de afbeelding uit de contouren van het voorwerp. Als het voorwerp binnen de contouren selectief stralen tegenhoudt, is er binnen de contouren ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(natuurkunde)

Projectie

[psychologie] - Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechani...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie)

Projectie

[wiskunde] - Projectie in de meetkunde is een bepaald soort transformatie, waarbij een hogerdimensionale ruimte tot een lagerdimensionale ruimte terug wordt gebracht. De meetkunde kent verschillende soorten projecties of projectiemethoden. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(wiskunde)

projectie

Een, meestal wiskundige manier, om een bolvormig lichaam op een plat vlak weer te geven. Er zijn vele projecties, maar geen enkele is zonder fouten, daar het onmogelijk is foutloos een afbeelding van een bolvormig lichaam op een afbeelding over te brengen. De werkelijkheid wordt altijd iets vertekend. Er zijn 3 soorten kaarten: 1. `OPPERVLAKTE GETR...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

Projectie

In de psychoanalyse: een afweermechanisme met behulp waarvan bedreigende gevoelens, driften en ideeën worden toegeschreven aan iemand anders. Hierdoor wordt een bedreiging niet langer ervaren als afkomstig uit het eigen innerlijk. In extreme vorm kan dit afweermechanisme aangetroffen worden bij mensen die aan achtervolgingswaan lijden. Zij project...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

projectie

dia`s, videobeelden of film tonen op een projectiescherm
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10150

projectie

Techniek voor het weergeven van driedimensionale voorwerpen in een tweedimensionaal oppervlak, waarbij bepaalde regels strikt worden nageleefd, waarin uiteen wordt gezet dat er denkbeeldige gezichtslijnen lopen van het oog van de toeschouwer naar het voorwerp, die het mogelijk maken om een beeld van het voorwerp over te dragen naar een transparant ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Projectie

Een projectie is een tekening van een voorwerp in een plat vlak. De ruimtelijke vorm van het voorwerp wordt getekend in het platte vlak. Er zijn verschillende manieren van het tekenen van een projectie. Bij iedere manier kijk je anders tegen het voorwerp aan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10959

Projectie

het zonder reden toeschrijven van de eigen motieven of belevingen op anderen.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

projectie

het tonen van dia's of een film vb: er waren problemen met de projectie van de film
het projecteren van gedachten en gevoelens op iemand anders vb: je denkt iedereen een hekel aan honden heeft, maar dat is projectie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=projectie

Projectie

Het 'overzetten' van eigen tekortschieten op anderen of op producten die niet goed functioneren. Zie ook `Frustratie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

projectie

[Nederlands] psychisch proces waarbij men het gevoel voor de realiteit verliest
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.