Zoek op

projecties

Afbeeldingen die op een oppervlak optisch worden gereproduceerd vanaf een bron op afstand, zoals een dia of film.
Categorie: Beeldmateriaal > beeldmateriaal naar medium of techniek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Projecties

kwantitatieve vooruitberekeningen van de te verwachten evoluties op grond van bepaalde veronderstellingen over de evolutie van de endogene en exogene variabelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.