Zoek op

PROLEPSIS

1) Het logisch te vroeg plaatsen van een zinsdeel 2) Het logsich te vroeg plaatsen van een zinsdeel 3) Het vooruitlopen als stijlfiguur 4) Het vooruitlopen op een tegenwerping 5) Redekunstige figuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROLEPSIS/1

Prolepsis

Bij de stijlfiguur prolepsis of vooropstelling wordt het zinsdeel dat de aandacht moet krijgen als eerste genoteerd. ==Isolerende vooropstelling== Hierbij wordt een zinsdeel uitdrukkelijk vooropgezet. Het verschil met de inversie is dat bij de prolepsis het vooropgaande wordt geïsoleerd, meestal door een komma. Prolepsis kan het meest worden aang...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prolepsis

prolepsis

het logisch te vroeg noemen
Jaar van herkomst: 1950 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Prolepsis

Let op: Spelling van 1858 Gr., zie Anticipatio; (redek.) de voorwegneming, voorkomende beantwoordiug van eene tegenwerping, die men doen konde. Proleptisch, voorkomend, voorbeantwoordend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

prolepsis

verschijnselen of aandoeningen die in aanvallen optreden, en die steeds sneller achter elkaar ontstaan
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

prolepsis

bepaalde stijlfiguur: het zinsdeel dat nadruk moet krijgen, wordt gedsoleerd vooropgeplaatst. Er volgt daarna géén inversie; het vooropgeplaatste zinsdeel wordt d.m.v. een voornaamwoord herhaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Prolepsis

zinsdeel met bijzondere nadruk geïsoleerd vooraan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

prolepsis

het logisch te vroeg noemen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/prolepsis

Prolepsis

Onder prolepsis ( van het griekse werkwoord 'prolambanein' = naar voren halen) verstaan we het verschijnsel dat de schrijver een woord of woordgroep geïsoleerd vooraan plaatst, waardoor er de nadruk op valt en er een zekere spanning wordt gewekt. Voorbeelden: Busken Huet: Zijne kunstmoraal - hij vatte haar samen in twee zinvolle rijmpjes. Die lamm...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/205_Prolepsis.html

prolepsis

stijlfiguur, waarbij een element uit de syntactische structuur wordt gelicht en – apart – voorop wordt geplaatst, waardoor het bijzondere aandacht krijgt.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.