Zoek op

prostitutie

strafrecht: het beroepshalve (tegen betaling) bedrijven van ontucht. Prostitutie is als zodanig niet strafbaar gesteld, wel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/prostitutie

prostitutie

de prostitutie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [prɔstiˈty(t)si] bedrijfstak waarin geld verdiend wordt aan het bedrijven van seks Voorbeelden:   `in de prostitutie zitten`, `straatprostitutie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'prostitutie
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prostitutie

PROSTITUTIE

1) Seksuele handeling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROSTITUTIE/1

Prostitutie

Prostitutie, of hoererij, is het zich tegen betaling beschikbaar stellen voor seksuele handelingen. Het is een belangrijk onderdeel van de seksbranche. Hoewel er geen exacte getallen zijn, kan wel worden gezegd dat prostitutie historisch gezien meestal wordt uitgevoerd door vrouwen en de meeste klanten man zijn. De morele waardering van prostituti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie

prostitutie

•het tegen betaling ter beschikking stellen van het lichaam voor het seksuele genot van een ander.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/prostitutie

Prostitutie

Let op: Spelling van 1914 Cijfers omtrent de prostitutie in Nederl. West-Indie, die een vergelijking met andere landen mogelijk zouden maken, bestaan niet. Tot prostitutie gaf in den slaventijd vooral aanleiding de omstandigheid, dat vele stads-slavinnen een zekere vrijheid genoten, niet in het huis harer meesters of meesteressen behoefden t...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

prostitutie

Het zich bezighouden met seksuele activiteiten voor geld.
Categorie: Functionele activiteiten > verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

prostitutie

Seksueel verkeer op commerciële basis. In de oudheid was prostitutie echter behalve commercieel ook religieus, verbonden met de eredienst in de tempel. De vroeg christelijke kerk legde de nadruk op kuisheid maar toonde sympathie voor prostitutie. Pas met de Reformatie van de 16e eeuw en de verspreiding van geslachtsziekten werd prostitutie sterker...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

prostitutie

seksueel verkeer als beroep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/prostitutie

prostitutie

verschijnsel dat iemand zich laat betalen voor seks vb: er is veel prostitutie in deze wijk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=prostitutie

Prostitutie

Als beroep bedreven ontucht van vrouwen, later ook van mannen.
Prostitutie was verboden en had dus in het geheim plaats. Over het voorkomen ervan in Drenthe vóór 1850 is vrijwel niets bekend. Gedwongen door de aanwezigheid van een garnizoen in Assen moest de gemeente Assen in 1860 het toezicht op publieke vrouwen en `openlijke hui...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Prostitutie
Geen exacte overeenkomst gevonden.