Zoek op

rapiarium

rapiarium zelfst.naamw. boekje waarin middeleeuwse kloosterlingen uitgezochte spreuken en teksten verzamelden Bron: Wikiwoordenboek - rapiarium. Spelling'rapiarium' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rapiarium

Rapiarium

Rapiarium (Latijn: rapere = grijpen, snel opnemen) is een verzameling van, door de schrijver voor eigen gebruik, snel op schrift gezette aantekeningen, spreuken en citaten. De term wordt vooral gebruikt tegen de achtergrond van de spiritualiteit van de Moderne Devotie (een middeleeuwse beweging vanaf eind 14e eeuw in de Rooms Katholieke kerk). Ken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapiarium

rapiarium

Verzameling vluchtig en puntsgewijs, door de schrijver voor eigen gebruik op schrift gezette aantekeningen (uit het Latijn ‘rapere’ = snel grijpen, snel opnemen), kenmerkend voor de spiritualiteit van de Moderne Devotie.
Naast het schrijven, als broodwinning ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

rapiarium

boekje met de her en der samengeraapte geschriften van de Moderne Devoten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rapiarium
Geen exacte overeenkomst gevonden.