Zoek op

rechtvaardigheid

rechtsfilosofie: persoonlijke beleving van hetgeen juist en eerlijk (fair) is; rechtschapen-zijn, zonder aanzien des persoon ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtvaardigheid

rechtvaardigheid

rechtsfilosofie: persoonlijke beleving van hetgeen juist en eerlijk (fair) is; rechtschapen zijn, zonder aanzien des persoon ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtvaardigheid

rechtvaardigheid

Van oorsprong een begrip uit de ethiek en slaand op een concrete persoonlijke levenshouding. In de Romeinse tijd werd het ook de grondslag van het recht en daarmee ook een abstract begrip. De rechtspraak moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid als abstract grondbeginsel voor de maatschappij als ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/rechtvaardigheid

rechtvaardigheid

rechtvaardigheid zelfst.naamw. de overeenstemming met bepaalde ethische beginselen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'rechtvaardigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden eindigen op rechtva...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtvaardigheid

RECHTVAARDIGHEID

1) Billijkheid 2) Eerlijkheid 3) Gerechtigheid 4) Recht 5) Redelijkheid 6) Voorrecht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTVAARDIGHEID/1

rechtvaardigheid

•de overeenstemming met bepaalde ethische beginselen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rechtvaardigheid

rechtvaardigheid

Hoedanigheid van rechtvaardig te zijn.
Categorie: > .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

rechtvaardigheid

De begrippen gerechtigheid en rechtvaardigheid worden door elkaar gebruikt. Er kunnen sociale, politieke, economische, morele, juridische en andere vormen van rechtvaardigheid worden onderscheiden. Bij de Grieken bestond het begrip rechtvaardigheid als een bovenwerelds beginsel dat de elementen van het universum regelt. Voor Plato (427-347 v.C.) wa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Rechtvaardigheid

Beginsel in geneeskunde en medische ethiek. Verwijst naar twee noties: gelijke behandeling en een eerlijke verdeling van middelen. Bij gelijke behandeling gaat het erom dezelfde gevallen gelijk te behandelen, zonder aanzien des persoons: het impliceert gelijke toegang, gelijke kansen, enzovoorts, maar ook ongelijke gevallen ongelijk behandelen. Bij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Rechtvaardigheid

[Maatschappijleer] eerlijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/101918612/maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.