Zoek op

reduceren

reduceren werkw.Uitspraak:   [redyˈserə(n)] Verbuigingen:   reduceerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gereduceerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen in omvang kleiner maken Voorbeeld:   `voor kinderen geldt een gereduceerd tarief`Syn...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reduceren

Reduceren

of inkoken is saus, fond of andere vloeistof in hoeveelheid laten verminderen door deze een tijdje in een open pot of pan te laten koken. Op die manier verdampt de overbodige vloeistof en wordt de saus dikker. De smaakintensiteit (concentratie) neemt erdoor toe. Bij gebruik van zuivelproducten in sauzen moet dat bij een lagere temperatuur gebeuren,...
Gevonden op http://kookrecepten.wordpress.com/recepten/keukentaal/keukentaal-r/

Reduceren

Een klank of vorm op een zodanige wijze realiseren dat bepaalde eigenschappen verloren gaan. Bijvoorbeeld: de `-en` uitgang van de infinitief wordt bijna altijd gereduceerd tot `-un`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

reduceren

•terugbrengen tot kleinere proporties. • [scheikunde] het verlagen van het oxidatiegetal door het toevoegen van elektronen aan een molecuul of ion. • [kookkunst] het verkleinen van de hoeveelheid vloeistof door het laten verdampen van vocht onder zachte verwarming.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/reduceren

Reduceren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik reduceerde, heb gereduceerd), terugvoeren; verminderen, kleiner maken, beperken; herleiden; [in de scheikunde] ) metalen uit hunne verbinding met zuurstof zuiver te voorschijn brengen.
*...DUCERING, v. (-en),
*...DUCTIE, v. (...ën), vermindering; verlagi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Reduceren

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Reduceren``] 1o. Troepen R., de sterkte daarvan verminderen of ook geheele troepenafdeelingen afdanken. Wanneer de dagbladschrijvers willen aantoonen, dat eenige staat vredelievende bedoelingen koestert, maken zij veel ophef van de reductie hunner legers. Daarbij wordt er zelden op gelet, dat...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0019.htm

reduceren

terugbrengen
Jaar van herkomst: 1504 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Reduceren

Let op: Spelling van 1858 terugbrengen, terugvoeren; verminderen, beperken, in prijs lager stellen; herleiden. Reducering en reductie, terugvoering, terugbrengidg, herleiding (van maten, gewigten en munten); vermindering van prijs of waarde; afdanking van troepen enz.; reductio ad arbitriüm...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

reduceren

verminderen. synoniem: verminderen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Reduceren

Ook `inkoken` genoemd. Het verhitten van een vloeistof in een open pan met als doel de smaak te concentreren en de hoeveelheid te verminderen doordat een deel van de vloeistof verdampt. Deze techniek wordt toegepast bij o.a. de bereiding van fonds, glaces en sauzen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10360

Reduceren

Ook ` inkoken ` genoemd. Het verhitten van een vloeistof in een open pan met als doel de smaak te concentreren en de hoeveelheid te verminderen doordat een deel van de vloeistof verdampt. Deze techniek wordt toegepast bij o.a. de bereiding van fonds , glaces en sauzen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10403

reduceren

Groepen: reductie
Het afstaan van elektronen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

reduceren

herleiden; omrekenen; terugbrengen op een kleinere hoeveelheid; verminderen; reproduceren op kleinere schaal; vereenvoudigen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Reduceren

Vereenvoudigen, herleiden tot een eenvoudiger samenstelling, verminderen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Reduceren

Fr. réduire. Langzaam uitdampen; indikken; inkoken. Reductie, het indampen, inkoken. Ook: hetgeen gereduceerd is, of wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10877

reduceren

Def.: technieken om (complexe) data in grootte te reduceren, interferenties bij metingen mathematisch te corrigeren en om een verband te leggen tussen de gemeten waarden en hetgeen je wil weten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Reduceren

Inkoken van sauzen of andere vloeistoffen De smaakintensiteit (concentratie) neemt erdoor toe Sauzen kunnen erdoor indikken Bij gebruik van zuivelproducten in sauzen moet dat bij een lagere temperatuur gebeuren, dan bijvoorbeeld bij gebruik van wijnen of fonds, om schiften te voorkomen Zie verder onder 'Concentreren'
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10990

reduceren

verminderen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

reduceren

verminderen, terugbrengen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reduceren

Reduceren

Het inkoken van vloeistoffen om deze te concentreren en de hoeveelheid te verminderden. http://www.kokswereld.nl/content-culinairwoordenboek.html
Gevonden op http://www.kokswereld.nl/

reduceren

ergens een grens aan stellen, het omlaag brengen vb: het aantal werknemers is gereduceerd Synoniemen: beperken terugbrengen inperken Tegenstelling: uitbreiden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reduceren

reduceren

Onder invloed van een vacuümatmosfeer of gas (vaak waterstofgas), wordt het oppervlak van een werkstuk blank.
Gevonden op http://www.stainihard.com/Nederlands/Verklarende_woordenlijst./58/

Reduceren

Terugbrengen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Reduceren

[Nederlands] Verminderen, beperken
Gevonden op https://quizlet.com/108574599/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.