Zoek op

referteperiode

sociaal recht: periode waarin de werknemer loon heeft ontvangen dat meetelt voor de berekening van de hoogte van het uitkeringsloon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/referteperiode

referteperiode

Men kan pas een uitkering krijgen krachtens de WW als men een bepaald aantal dagen heeft gewerkt. Dat heet met een duur woord de referte-periode. Men moet in het jaar, voorafgaand aan de werkloosheid, ten minste 130 dagen als verzekerde hebben gewerkt.Overigens gelden voor seizoenarbeiders in bepaalde situaties afwijkende regelingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.