Zoek op

renvoi

internationaal privaatrecht: techniek in het recht waarbij rekening wordt gehouden met de verwijzingsregels van het toepasselijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=renvoi

renvoi

burgerlijk procesrecht: het door een hoger gerecht ter behandeling terugsturen van een vernietigde rechterlijke uitspraak ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/renvoi

renvoi

internationaal privaatrecht: het van toepassing zijnde vreemde recht blijkt het Nederlandse recht toepasselijk te verklaren. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/renvoi

Renvoi

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Renvooi, o. (-jen, B. -en), verwijzing [bijvoorbeeld] naar een bladzijde in een boek); het stellen in handen [bijvoorbeeld] van eene commissie), het verzenden aan.
*...VOYEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik renvoyeerde, heb gerenvoyeerd), terugzenden, afscheid geven, ontslaan (uit de diens...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.