Zoek op

repliek

In een rechtszaak houden partijen tijdens een zitting een pleidooi om hun standpunten naar voren te brengen. Als de eiser zijn pleidooi heeft gehouden, krijgt de gedaagde de kans om zich te verdedigen. Hierna krijgt de eiser de kans om in een tweede termijn te reageren op wat de gedaagde als verweer heeft aangevoerd: dit is de repliek. Deze wordt g...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/repliek

repliek

de repliek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rəˈplik] Verbuigingen:   repliek|en (meerv.) iemand van repliek dienen  (stellig reageren op kritiek) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'repliek' komt voor in de Woordenlijst Nederlands...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/repliek

REPLIEK

1) Afdoend antwoord 2) Antikritiek 3) Antwoord 4) Beantwoording 5) Bescheid 6) Bezwaar 7) Eerste verweerschrift 8) Iemand terecht wijzen 9) Kamerterm 10) Reactie 11) Rechtskundige term 12) Rechtsterm 13) Replica 14) Retort 15) Tegen antwoord 16) Tegenantwoord 17) Tegenbescheid 18) Tegenrede 19) Tegenwoord 20) Verdedigingsakte 21) Verweer 22) Verwee...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REPLIEK/1

repliek

antwoord
Jaar van herkomst: 1411 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

repliek

verweerschrift.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Repliek

Zie Conclusie van repliek. Zie ook Pleidooi.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

repliek

op rake wijze antwoord geven (van-dienen)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Repliek

In een Conclusie van repliek in een civiele procedure kan de eisende partij reageren op datgene wat de gedaagde partij in zijn Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht. Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde, dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Repliek

repliek

tegenwerping, antwoord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/repliek

repliek

antwoord waarmee je ingaat tegen iets wat gezegd is vb: zijn repliek was dat ik dat verkeerd zag
iemand van repliek dienen [hem een afdoend antwoord geven, op zijn nummer zetten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=repliek

Repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van...
Gevonden op
http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Repliek

Fr. 'réplique', antwoord, nabootsing: een sterk op het origineel lijkende versie van een kunstwerk, die door de kunstenaar zelf of door zijn atelier wordt vervaardigt.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.