Zoek op

reportage

rechtswetenschap: verslag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=reportage

reportage

rechtswetenschap: met feiten en argumentatie onderbouwd verslag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/reportage

reportage

de reportage zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rəpɔrˈtaʒə] Verbuigingen:   reportage|s (meerv.) verslag van gebeurtenissen door een journalist Voorbeeld:   `een reportage maken over sekstoerisme` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reportage

REPORTAGE

1) Aanbrenging 2) Klankbeeld 3) Ooggetuige verslag 4) Ooggetuigenverklaring 5) Ooggetuigenverslag 6) Oogverslag 7) Persverslag 8) Radio-uitzending 9) Rapport 10) Relaas 11) Special 12) Theaternummer 13) Verhaal 14) Verslag 15) Verslag van een gebeuren 16) Verslaggeving 17) Weergave
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REPORTAGE/1

Reportage

Een reportage is een verslag van een nieuwswaardige situatie in een communicatiemiddel zoals een krant, journaal of website. Een reportage beoogt soms nieuwe gezichtspunten te openen, maar de eisen met betrekking tot controleerbaarheid en het correcte gebruik van bronnen blijven onverkort van kracht. Alleen bijvoegsels bieden nu en dan ruimte voor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reportage

reportage

Mondeling, schriftelijk of beeldverslag door een verslaggever, auteur of filmer van een bepaalde gebeurtenis of situatie waarbij hij in persoon aanwezig is of is geweest. Terwille van de waarheid zal de verslaggever de indruk willen wekken het waargenomene zo feitelijk mogelijk weer te geven, wat niet wegneemt dat het hem vrij staat zijn subjectiev...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

reportage

zo objectief mogelijke vastlegging van een (actuele) gebeurtenis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10150

reportage

journalistiek verslag (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reportage

reportage

verslag van gebeurtenissen, in een blad, op televisie of radio vb: we hoorden een reportage over de rellen in Amsterdam
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reportage

Reportage

[Nederlands] Een verslag in de media
Gevonden op https://quizlet.com/107609624/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.