Zoek op

attitude

Letterlijk: houding. Vandaar: generaliserende positieve of juist negatieve houding van een persoon ten aanzien van bepaalde soorten mensen, instellingen, ideeën of gebeurtenissen, gebaseerd op een betrekkelijk hardnekkige opvatting daarover. Zie ook discriminatie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/attitude

attitude

de attitude zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑti'ty:də] Verbuigingen:   attitude|n, attitude|s (meerv.) hoe je over iets of iemand denkt, wat ook je gedrag bepaalt Voorbeeld:   `een positieve attitude hebben jegens gastarbeiders`Synoniemen:   ins...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/attitude

ATTITUDE

1) Denkwijze 2) Gedrag 3) Gedragslijn 4) Gemoedstoestand 5) Houding 6) Innerlijke houding 7) Instelling 8) Lichaamshouding 9) Psychische houding 10) Psychologie innerlijke houding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ATTITUDE/1

Attitude

Een attitude is een evaluatie van verschillende aspecten van de sociale wereld. Attitudes hebben verschillende functies, zoals een kennisfunctie, identiteitsfunctie, zelfvertrouwenfunctie, zelfverdedigingsfunctie en indrukfunctie. Attitude is te definiëren als “een consistente en voorspelbare manier waarop een persoon: Een attitude is een aange...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attitude

attitude

•een houding; een denkwijze; een opstelling.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/attitude

Attitude

Een attitude is een geneigdheid om op een min of meer constante wijze te reageren op personen en situaties en die aan de basis ligt van een geintegreerde gedragswijze. Een attitude onderscheidt zich van een gewoonte omdat er een streefeffect inzit.
Voorbeelden - vb attiude van doorzettingsvermogen, drang naar inzicht, drang naar produktiviteit,...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Attitude

Attitude

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), lichaamshouding.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

attitude

houding
Jaar van herkomst: 1735 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Attitude

Let op: Spelling van 1858 Fr., houding, gebaren, ligchaamsstand
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Attitude

Lijkt op een arabesque, maar het opgetilde been is gebogen bij de knie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

attitude

De aangeleerde houding die iemand inneemt ten opzichte van de omringende wereld. Dit kunnen andere mensen zijn, maar ook producten, merken en winkels.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

attitude

houding, denkbeelden en opvattingen ten aanzien van een bepaald onderwerp
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

attitude

innerlijke houding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/attitude

attitude

hoe je tegenover iemand of iets staat vb: zijn attitude tegenover school laat te wensen over Synoniem: houding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=attitude

Attitude

(1) Een attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering (= gevoelens) en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideen. Een attitude heeft drie componenten: 1) de cognitieve component (kennis);
2) de affectieve component (gevoel);
3) de conatieve component (actiegeneigdheid).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Attitude

(2) Relatief stabiel blijvende grondhouding van kenniselementen (cognitieve component), gevoelselementen (affectieve component) en actie-element (conatieve component).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

attitude

[Maatschappijwetenschappen] houding/mening
Gevonden op https://quizlet.com/12903060/mw-inl-hoofdstuk-1-maatschappijwetenschappen-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.