Zoek op

residuen

1 - residuen (restanten) van bestrijdingsmiddelen kunnen in wijn voorkomen. Af en toe worden door de Keuringsdienst van Waren en FDA (KvW uit de USA) testen gedaan. In slechts weinig gevallen wordt een monster aangetroffen dat niet voldoet aan de eisen 2 - residuen kan ook bezinksel zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Residuen

Synoniem: residuals (Eng)
Verschillen tussen de waargenomen en de door regressie-analyse verkregen voorspelde waarden van een kansvariabele.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.