Zoek op

retentiegebied

retentiegebied zelfst.naamw. gebied dat bij hoge waterstanden van een rivier tijdelijk onderloopt, zodat gebieden stroomafwaarts minder wateroverlast hebben Bron: Wikiwoordenboek - retentiegebied. Spelling'retentiegebied' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Ta...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/retentiegebied

Retentiegebied

Retentiegebied is de aanduiding voor een gebied waar het water bij hevige regenval tijdelijk geborgen kan worden, met het doel stroomafwaarts gelegen gebieden te vrijwaren van overstromingen. Een retentiegebied heeft een oppervlakte van een tot vijftig hectare en kan al gauw 10.000 kubieke meter water bergen. Een retentiegebied bestaat in de regel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retentiegebied

retentiegebied

Def.: een gebied, dat structureel onderdeel is van het watersysteem, bedoeld om voldoende bergingscapaciteit te creëren en daarmee te voldoen aan de gestelde normen, water wordt hier geborgen in tijden van hoge afvoer om waterstanden te verlagen. Toelichting: welk retentiegebied kan worden gebruikt voor overstromingsbeperking
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.