Zoek op

ritme

Regelmatig afwisselende duur van klanken in de muziek.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/ritme

ritme

het ritme zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈrɪtmə] Verbuigingen:   ritme|n, ritme|s (meerv.) regelmaat waarmee iets zich herhaalt, vooral van geluid Voorbeeld:   `muziek met een meeslepend ritme`Synoniem:   cadans © Kernerman Dictionaries. Spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ritme

RITME

1) Beat 2) Cadans 3) Dansbeweging 4) Heilige handeling 5) Klankmaat 6) Maat 7) Maatslag 8) Maatval 9) Melodie 10) Periodiek terugkerend verschijnsel 11) Periodieke wisseling in een beweging 12) Regelmaat 13) Regelmaat in afwisseling 14) Regelmatig afwisselende beweging 15) Regelmatig terugkerende beweging 16) Regelmatige afwisseling 17) Regelmatige...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RITME/1

Ritme

De natuurlijke beweging van een zin, hoofdzakelijk expressief gemaakt door de wisselende intensiteit van het temporeel (vlug-langzaam, bijvoorbeeld in de klassieke talen), het dynamisch (sterk-zwak, bijvoorbeeld in de Germaanse talen) en het melodisch (hoog-laag, bijvoorbeeld in de Chinese talen) accent Het ontstaat dus door afwisseling in accent, ...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

Ritme

Ritme is een specifieke herhaling (in bijvoorbeeld de tijd of de ruimte) door middel van accenten, die een zeker patroon of regelmaat vertonen. Het is een belangrijk aspect van muziek, kunst, architectuur, film, dans, veel poëzie, esthetiek in het algemeen, maar ook van het dagelijks leven (dag- en jaarritme), het aanleren van nieuwe kennis en va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ritme

ritme

Term uit de prosodie voor een van de twee onderdelen (het andere is timbre, zich manifesterend in rijm) van het verschijnsel klank. Ritme is een golvende beweging in de tijd gevormd door twee factoren...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

ritme

wisseling in beweging
Jaar van herkomst: 1734 (WNT rhytme )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ritme

Het ritme wordt bepaald door de plaatjes op een plaat (verhaalritme) en de snelheid van het lezen (leesritme). De hoeveelheid plaatjes, het aantal vertelkaders en tekstballonnen (dialogen) en de lengte en moeilijkheid van die dialogen plus de paginaopbouw of lay-out zijn meebepalend voor het ritme.
Gevonden op http://www.depoort.com/terminologie?utm_source=de-poort&utm_medium=fork-sea

ritme

regelmatige beweging
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

ritme

periodieke accentuering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ritme

Ritme

Volgens de tijdmaat verlopende duur van de tonen van een muziekstuk. Door een opeenvolging van lange en korte, beklemtoonde en onbeklemtoonde noten ontstaat het ritme in een muziekstuk.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

ritme

regelmatige afwisseling van benadrukte en onbenadrukte klanken vb: we dansten op het ritme van de tango
regelmatige afwisseling vb: in dit land ervaar je het ritme van de seizoenen
uit je ritme zijn [uit de dagelijkse regelmaat]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ritme

Ritme

Onder ritme verstaan we de natuurlijke beweging in de zin, die ontstaat door de afwisseling in lengte en nadruk van lettergrepen. Voor het ritme van poëzie is vooral het enjambement van belang, waarbij de laatste lettergreep van een regel iets langer wordt aangehouden.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/107_Ritme.html

ritme

[muziek] De verdeling van de tijd (afwisseling van korte en lange noten) binnen de maat noemen we ritme. Ritme is te noteren in notenwaarden. Hoe lang die duren hangt af van de maatsoort. Die bepaalt namelijk wat er geteld wordt: in 6-8 maat tel je de achtsten, in 4-4 maat tel je de kwarten. Het is daarom dus NIET zo dat een kwartnoot altijd 1 tel ...
Gevonden op http://www.popschoolmaastricht.nl/college_tempo_maat_ritme.php?menu=menuMuz

ritme

[Muziek] opeenvolging van korte en lange tonen.
Gevonden op https://quizlet.com/103344357/thema-1-muziek-begrippenlijst-flash-cards/

ritme

[Beeldende vorming] dezelfde vormen komen telkens op een regelmatige manier terug. Bij ritme ontstaat al snel een bewegingssuggestie.
Gevonden op https://quizlet.com/68464506/beeldende-vorming-begrippenlijst-hout-en-papie
Geen exacte overeenkomst gevonden.