Zoek op

Ruyigi

[provincie] - Ruyigi is een provincie van Burundi. De provincie ligt in het oosten van het land tegen de grens met Tanzania. De provincie heeft een oppervlakte van ruim 2300 km² en een inwonersaantal van naar schatting 300.000 in 1999. De hoofdstad van de provincie is Ruyigi. == Grenzen == De provincie grenst aan één buu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruyigi_(provincie)

Ruyigi

[stad] - Ruyigi is een stad in het oosten van Burundi, nabij de grens met Tanzania en het bestuurlijk centrum van de gelijknamige Burundische provincie Ruyigi. De stad telde 2.377 inwoners bij de volkstelling van 1990. Het is een handwerk- en handelscentrum voor koffie en vee. Er worden bakstenen en tegels gefabriceerd. ......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruyigi_(stad)
Geen exacte overeenkomst gevonden.