Zoek op

schepenbank

locale rechtbank
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Schepenbank

Een schepenbank is tijdens het Ancien Régime de voorloper van de huidige schepencolleges (bestaande uit een burgemeester en wethouders of schepenen). De taken van de schepenbank gingen echter verder dan de huidige taken van burgemeester en wethouders of schepenen. Op de eerste plaats hadden zij een rechterlijke taak wat personen en goederen aangi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schepenbank

schepenbank

rechtbank door de schepenen gevormd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

schepenbank

, het college van schepenen. In de 12e eeuw ontstonden schepenbanken voor vorsten, abdijen, heren en gemeenten. Zij konden in bezit zijn van de rechtspraak en vonnisten in criminele- en civiele zaken, die niet voorbehouden waren aan de vorst. Ook konden zij oordelen in de vrijwillige rechtspraak, waar allerhande overeenkomsten en verbintenissen wer...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encys.htm

Schepenbank

Rechtbank, ingesteld in 1620, voor zaken die burgers en vrije luijden betroffen. Zij mochten geen VOC-dienaren berechten, alleen in bepaalde gemengde zaken. Hun gebied was Batavia (zonder het Kasteel) en Ommelanden. Zie ook: Rechtspraak.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.