Zoek op

schout

Oorspronkelijk vertegenwoordiger van de landsheer, later hoofd van de politie en bij zittingen van de schepenbank fungerend als officier van justitie in een stad of plattelandsdistrict. In districten met de status van 'hoge' heerlijkheid was de titel baljuw of drost . Zie ook schepenen .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/schout

schout

schout zelfst.naamw. het hoofd van het dorpsbestuur van een schoutambt vanaf de hoge middeleeuwen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'schout' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Spreekwoorden en zegswijzen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schout

SCHOUT

1) Alcalde 2) Alcalde (Spaans) 3) Baljuw 4) Baljuw van een stad 5) Beroep 6) Bestuurder 7) Bestuursambtenaar 8) Dijkgraaf 9) Dijkgraaf (waterschappen) 10) Drost 11) Gerechtsdienaar 12) Historische functie 13) Meier 14) Rechter 15) Rechterlijk ambtenaar 16) Schoutendiender 17) Voormalig gerechtelijk ambtenaar 18) Vroeger bestuursambtenaar 19) Vroege...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHOUT/1

schout

een rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer der heerlijkheid, rechterlijk ambtenaar, die in civiele zaken rechtsprak, hoofd van een ambacht.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Schout

De schout (ook Schult, Schulte, Scholtis, Duits: Schultheiss (schuldeiser), gelatiniseerd naar scultetus) was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Zijn taken varieerden naar tijd en plaats. Vanaf de zeventiende eeuw tot aan de Franse tijd werd ook wel de naam drossaard gebruikt....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schout

schout

•het hoofd van het dorpsbestuur van een schoutambt vanaf de hoge middeleeuwen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schout

Schout

Vroeger ook o.a. scout, scoutet, scouthete, schultete, schulte. Overheidspersoon die in een stad aan het hoofd van het gerecht en de politie stond of op het land de lagere jurisdictie uitoefende.
Gevonden op http://www.beroepenvantoen.nl/

schout

voorzitter van de schepenen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

schout

bestuursambtenaar
Jaar van herkomst: 1137 (Studia Frisica 1969, 41 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Schout

Let op: Spelling van 1858 vroeger in Nederlandsche dorpen het hoofd der gemeente; thans draagt echter aldaar die persoon, even als in de steden, den naam van burgemeester
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

schout

(oude rechtstermen:) bestuursambtenaar, hoofd van gerecht en politie, zie drossaard
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Schout

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) gerechtelijke beambte (†™commisaris der politie†™).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

schout

bestuursambtenaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schout

schout

, een gerechtelijk ambtenaar in dienst van een vorst, een heer of abdij van in de Middeleeuwen tot circa 1795. Hij was de voorzitter van de plaatselijke schepenbank (ambacht, stad of dorp) en maande de schepenen om recht te spreken. Na de uitspraak zorgde hij voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Daarenboven waren hem administratieve, politi?le...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encys.htm

Schout

[Geschiedenis] Voorzitter van de rechtbank, die benoemd werd door de heer van het gebied
Gevonden op https://quizlet.com/68205510/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.