Zoek op

SCHEPER

1) Beroep 2) Dier 3) Herder 4) Herdershond 5) Hoeder 6) Schaapherder 7) Schaper
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHEPER/1

scheper

volgens Nicolaas Witsen zij die schepen laden en lossen. Hierover heb ik elders geen bevestiging gevonden
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sche

scheper

[Belgisch Nederlands] herdershond
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Scheper

Herder die kudde vee hoedt.
 In de 17e eeuw soms nog koeienherder (beesteheer) en schaapherder in één dorp. Toen de schapen-houderij geleidelijk de rundveehouderij verdrong, onder meer door runderpest, doordat het schaap gemakkelijker te houden was op de schrale heide en door de 18e-eeuwse verandering in bemestings-techniek, w...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Scheper
Geen exacte overeenkomst gevonden.