Zoek op

schip

alle zaken die geen luchtvaartuig zijn en die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schip

schip

het schip zelfst.naamw.Uitspraak:   [sxɪp] Verbuigingen:   schepen (meerv.) vervoermiddel waarmee je kunt varen Voorbeelden:   `passagiersschip`, `zeeschepen`Synoniem:   grote boot het schip in gaan  (financieel nadeel ondervinden) `Ze zijn...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schip

SCHIP

1) Aak 2) Aakschuit 3) Attribuut van een heilige 4) Bodem 5) Boord 6) Boot 7) Bootje 8) Deel van een kerk 9) Deel van een kerkgebouw 10) Grote boot 11) Hoofdruimte van een kerk 12) Kerkdeel 13) Levantijn 14) Middengedeelte van een kerk 15) Ms = motorschip 16) Reisgelegenheid 17) Scheepje 18) Schuit 19) Schuitje 20) Smak 21) Soort vaartuig 22) Ss = ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHIP/1

schip

boot van een tamelijk groot tot zeer groot formaat Vooral gebruikt voor boten die worden ingezet op langere trajecten en die bestemd zijn voor het vervoer van passagiers of handelsgoederen, voor militaire doeleinden of voor grootschalige visserij; boten die dienen voor sport of recreatie worden zelden <i>schip<-i> genoemd.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/schip

Schip

[bouwkunst] - Het schip of de beuk is in de kerkenbouw de langgerekte ruimte in (meestal) west-oostrichting, die aan de oostkant wordt voortgezet door het koor. Oudtijds werd het meestal buyck genoemd. Bij veel kerken staat tussen het schip en het koor een transept, ook wel dwarsschip of dwarsbeuk genoemd, waardoor een Lati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(bouwkunst)

Schip

[transportmiddel] - Een schip is een vervoermiddel voor transport over wateroppervlakken. Het belangrijkste kenmerk van een schip is het drijfvermogen, dat bij waterverplaatsende schepen, de meest voorkomende scheepsvorm, wordt geleverd door de romp. Deze constructie zorgt voor de sterkte en waterdichte afsluiting van een s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(transportmiddel)

schip

•een groot vaartuig voor verplaatsing over water.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schip

Schip

reis, avontuur, winst. Of rampspoed, financiële zorgen.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Schip

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (schepen), vaartuig, bodem; -van den 1en, 2en, 3en of 4en rang, schip van 120, 100, 90 of 80 stukken geschut; digt -, dat niet lek is; een bekwaam, zeewaardig -, dat goed zee bouwt; scherp -, dat snel zeilt; blank -, dat schoongespoeld is; een - afdanken, uit de vaart brengen (wegens ouderdom); een breed...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Schip

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Schip``] Oorlogschip is de naam van de grootste oorlogsvaartuigen (zie Vaartuigen), onder de zeil- of gemengde schepen, dezulken die van drie masten voorzien zijn. Men onderscheidt drie soorten van schepen: a. korvetten, welke slechts eene batterij op het bovendek hebben; b. fregatt...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

schip

deel van kerkgebouw - Jaar van herkomst: 1438 (MNW )
vaartuig - Jaar van herkomst: 1076-1100 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

schip

1> algemene term voor een vaartuig. [L> overzicht soorten.] 2> een vaartuig van redelijke omvang, voorzien van dekken. [LEES DIT] Vroeger vaak uitsluitend gebruikt voor min of meer zeewaardige vaartuigen. EEN DROOG SCHIP: a> een schip dat weinig (buis)water aan dek krijgt. b> een vissersschip zonder visbun. EEN GEDEKT SCHIP: een schip met dekken en...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=schi

schip

Hoofdruimte van een kerk: middenbeuk met zijbeuken. Zie ook Kerkonderdelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

schip

de vrijwel altijd aan de westzijde gelegen romp van een kerk, eenbeukig of door in de lengterichting lopende arcaden onderverdeeld in middenschip en zijbeuken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

Schip

Hoofdruimte, romp van een kerk bestaande uit 1 of meer beuken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Schip

De middenbeuk van een Romeinse basilica, ter ondersteuning van de zijbeuken.
Dit zelfde deel van de christelijke basiliek, zich uitstrekkend van de ingang tot de apsis of het transept.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

schip

Def.: elk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

schip

vaartuig; deel van kerkgebouw (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schip

Schip

Het gedeelte van de kerk waar de gemeente zich verzamelt, gewoonlijk het westelijke gedeelte, geflankeerd door zijbeuken.
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

schip

voertuig waarmee je vaart vb: het schip legde aan in de haven
schepen achter je verbranden [iets doen waardoor je niet meer terug kunt]
het zinkende schip verlaten [weggaan voor het te laat is]
hij zit in het schip [in moeilijkheden]
schoon schip maken [problemen uitpraten en opnieuw beginnen]
het s...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schip

Schip

of beuk, dat deel van een kerk dat, door zuilen of pijlers of door ommuring omgeven, de romp van het gebouw vormt. Men onderscheidt midden- en zijschepen, voorts het dwarsschip of transept.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

schip

de ruimte van een kerk of kathedraal rondom het spreekgestoelte.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

schip

Ook: beuk. De romp van een kerkgebouw. Er zijn midden- en zijschepen, terwijl het koor meestal aan het hoofdeinde van het schip ligt. Zie ook transept.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/schip

schip

Wel zien waar het schip strandt. We pakken het aan en zien later wel waar we uitkomen. Een schip op het strand, is een baken in zee. Het ongeluk van de een kan een waarschuwing zijn voor de ander. Een gestrand schip markeert een gevaarlijke plaats, die men maar beter kan vermijden. Alle schepen achter zich verbranden. Elke mogelijkheid om terug te ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/schip
Geen exacte overeenkomst gevonden.