Zoek op

verzorgingshuis

het verzorgingshuis zelfst.naamw.Uitspraak:   [vər'zɔrxɪŋshœys] Verbuigingen:   verzorgings|huizen (meerv.) instelling waar bejaarden wonen die verzorging nodig hebben Synoniemen:   zorgcentrum, verzorgingstehuis, verzorgingscentrum ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/verzorgingshuis

Verzorgingshuis

Permanent wooneenheden ter beschikking stellen aan bejaarden waarbij naast het verstrekken van maaltijden, het verrichten van schoonmaakdiensten en het eventueel beheren van een alarmsysteem, de persoonlijke begeleiding van de bewoners een wezenlijk onderdeel van de zorg vormt.

Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10020

Verzorgingshuis

Voorziening die aan ouderen duurzame huisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging verschaft als zelfstandig wonen niet meer gaat. Veel verzorgingshuizen hebben een verpleegafdeling en verzorgen reikwijdtezorg. Bij de meeste verzorgingshuizen zijn ook zelfstandige woningen (aanleunwoningen) of flats (serviceflats) gelegen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10997
Geen exacte overeenkomst gevonden.