Zoek op

sekte

de sekte zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈsɛktə] Verbuigingen:   sekte|n, sekte|s (meerv.) religieuze groepering met een dominante leider, die buitenstaanders weert © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'sekte' komt voor in de Woordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sekte

SEKTE

1) Aanhang 2) Aanhangers van een geestelijke stroming buiten de reguliere kerk 3) Afgescheiden groep 4) Afwijkende gezindte 5) Afwijkende groep 6) Alternatieve kerkdienst 7) Charismatische beweging 8) Denominatie 9) Falun Gong 10) Geestelijke stroming 11) Geloofsgemeenschap 12) Geloofsgroepering 13) Geloofspartij 14) Genootschap 15) Geslacht 16) Ge...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SEKTE/1

Sekte

Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring. == Inleiding == In de volksmond heeft "sekte" een pejoratieve connotatie (negatieve k.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekte

sekte

•religieus
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/sekte

sekte

afsplitsing, splinter van een hoofdgodsdienst
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Sekte

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), menigte die dezelfde geloofsbegrippen aankleeft, (inzonderheid.) die zich afgescheiden heeft van de hoofdkerk.
~E(N)GEEST, m. [geen meervoud] ijver die onder de aanhangers eener sekte leeft of hen drijft.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Sekte

Let op: Spelling van 1858 zie Secte
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

sekte

dogmatische religieuze groep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sekte

Sekte

recente religieuze groepering die afwijkt van de hoofdstroom van al langer bestaande religies. Veel religies zijn als sektes begonnen.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

sekte

religieuze groepering met een leider, buiten de officiële kerken om vb: mevrouw Fiselier hoort bij een of andere sekte
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=sekte

Sekte

Een sekte is een godsdienstige beweging die afwijkt van een grotere godsdienstige gemeenschap. Wordt vaak gesticht door een charismatisch leider die een nieuwe leer verkondigt, deze leer gaat meestal boven de bijbel en de leider van de sekte wordt soms aanzien als de nieuwe messias. De leider laat zich niet in vraag stellen door zijn achterban. De ...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/sekte/
Geen exacte overeenkomst gevonden.