Zoek op

fase

1. In de natuurkunde en de scheikunde: elk van de verschijningsvormen waarin een macroscopische stof kan voorkomen: gas, vloeistof en vaste stof. Wanneer de temperatuur en/of de druk verandert, kan de materie een overgang van de ene naar de andere fase ondergaan (zie ook kookpunt en smeltpunt ). Vele stoffen hebben meer dan één onderscheidbare va...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

fase

de fase zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈfazə] Verbuigingen:   fase|n, fase|s (meerv.) periode als onderdeel van een langere ontwikkeling Voorbeeld:   `een belangrijke fase in mijn leven`Synoniem:   stadium de tweede fase in het voortgezet onder...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fase

FASE

1) Deel van de eeuwigheid 2) Deel van een periode 3) Deel van een plan 4) Gestalte 5) Gestalte van de maan 6) Lichtgestalte 7) Maangestalte 8) Maanstand 9) Natuurkundig begrip 10) Ontwikkeling 11) Ontwikkelingsfase 12) Ontwikkelingsperiode 13) Ontwikkelingsstadium 14) Ontwikkelingstrap 15) Periode 16) Schijngestalte van de maan 17) Schijngestalte v...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FASE/1

fase

De fase of schijngestalte van een hemellichaam is de fractie van dat hemellichaam dat verlicht is Het meest bekend zijn de maanfasen, maar ook de planeten vertonen tot op een bepaalde hoogte fasen. Doordat de binnenplaneten zich, vanaf de Aarde gezien, zowel voor als achter de Zon kunnen bevinden, vertonen zij alle fasen (van helemaal...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Fase

[golf] - ==Faseverschil== ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fase_(golf)

Fase

[stof] - Fase is in de scheikunde en de natuurkunde een begrip waarmee een verschijningsvorm van een stof wordt aangeduid met macroscopisch gezien homogene chemische en fysische eigenschappen. Deze eigenschappen hebben het karakter van een statistisch gemiddelde. Bijgevolg is het begrip fase enkel gedefinieerd voor een hoev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fase_(stof)

fase

•één van de reeks toestanden die een kringproces eindeloos herhaalt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fase

Fase

De toestand van de schijngestalte van de maan, een planeet of een ander hemellichaam voor een waarnemer op een bepaalde positie. In het algemeen wordt de fase geduid met het percentage van de naar de waarnemer gekeerde zijde van een hemellichaam dat door de zon wordt verlicht. Specifiek voor onze eigen maan, hebben enkele fases, of schijngestalten....
Gevonden op http://www.astronova.nl/f.html

fase

fase verschil is de verschuiving in tijd van twee periodieke trillingen t.o.v. elkaar
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/f.html

fase

schijngestalte van planeet, stadium
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

fase

periode, trap in een ontwikkelingsproces. synoniem: stadium
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

fase

Def.: aantal samenhangende stappen in een werkproces waarover tussen de bestuurslagen afspraken worden gemaakt. Toelichting: Bij de overgang van de ene fase naar de andere worden beslissingen genomen over het continueren of beëindigen van projecten of maatregelen. Deze besluitvorming vormt de basis voor contractafspraken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

fase

Def.: de gesteldheid van materie. Toelichting: Dit kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Fase

De term waarmee wordt aangegeven hoe de golfvormen van twee soortgelijke geluidsbronnen op elkaar reageren. Als iets ?uit fase? is, betekent dat dat de golfvormen elkaar ?cancellen?: zodra de ene omhoog gaat, gaat de andere omlaag, wat resulteert in een dun geluid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11081

Fase

- (phase) Positieve of negatieve deel van een golfvorm uitgedrukt in graden. Meestal gebruikt in de uitdrukking ‘uit fase’, waarmee men bedoelt dat een kant van een stereosignaal aan de negatieve cyclus bezig is en de andere kant aan de positieve cyclus. Het resultaat is dat de twee sign...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

fase

stadium, tijdelijke toestand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fase

Fase

Engels:Phase trap van ontwikkeling
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/f

Fase

De gesteldheid van materie. Dit kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

fase

periode die deel uitmaakt van een ontwikkeling vb: in deze fase moet je het plan goed voorbereiden Synoniem: stadium
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fase

Fase

Het gedeelte van een trillingsperiode dat is verlopen sinds het begin van die periode.
Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

fase

[Nederlands] periode
Gevonden op https://quizlet.com/109047652/nederlands-flash-cards/

fase

verschijningsvorm van een stof: vast, vloeibaar, gas.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.