Zoek op

SEMIOTIEK

1) Betekenisleer 2) Leer van de ziektekentekenen 3) Symptomenleer 4) Tekenleer
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SEMIOTIEK/1

Semiotiek

Semiotiek of semiologie is de studie van het wezenlijke karakter, het ontstaan (semiose) en het gebruik van tekens en tekensystemen. Het gaat daarbij vooral om tekens die door de mens worden gebruikt, maar soms ook om die van dieren; in dit laatste geval wordt ook wel van biosemiotiek gesproken. De grens tussen de semiotiek en andere disciplines, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Semiotiek

semiotiek

Wetenschappelijke benadering die zich richt op de bestudering van tekens, hun onderlinge relatie en de processen die zich bij het gebruik van tekens voordoen. Er zijn (globaal) twee hoofdstromingen te onderscheiden die zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld hebben. De eerste sluit aan op de taalkundige opvattingen van Ferdinand de Saussure die de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

semiotiek

tekenleer in de filologie en logica
Jaar van herkomst: 1979 (Wijnands&Ost )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

semiotiek

tekenleer in de filologie en logica (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/semiotiek

semiotiek

Algemene tekenleer. Hierbij worden drie typen tekens onderscheiden: indexen, iconen en symbolen. (zie Bax 1995: 17; zie ook Chandler's elektronische syllabus Semiotics for Beginners, m.n. het hoofdstuk Signs)
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Semiotiek

De semiotiek houdt zich bezig met de leer van de tekens. In feite dus ook met de manier waarop de werkelijkheid wordt afgebeeld en hoe wij haar vastleggen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

semiotiek

De theorie en bestudering van tekens en symbolen, die zich voornamelijk bezig houdt met hun werking binnen talen, waaronder met syntaxis, semantiek en pragmatiek.
Categorie: Vakgebieden > met taalkunde verwante vakgebieden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

semiotiek

De leer van de aard en het gebruik van gesproken, door gebaren tot stand komende, geschreven, gedrukte of geconstrueerde tekens. Deze leer is onder te verdelen in: - syntactisch: verwantschappen tussen de tekens - semantisch: relaties tussen tekens en dingen waar ze naar verwijzen - pragmatisch: relaties tussen tekens en degenen die ze gebruiken
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394
Geen exacte overeenkomst gevonden.