Zoek op

Spuitbeton

Spuitbeton of Shotcrete is een vorm van beton dat in vloeibare, natte verschijning spuitbaar aangebracht kan worden. Het wordt veel gebruikt bij de aanleg van tunnels, met name bij tunnels volgens de New Austrian Tunnelling Method. Hoewel shotcrete al rond 1900 uitgevonden is, is het pas bekend geworden onder de huidige naam in 1961. Shotcrete kan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spuitbeton

spuitbeton

betonmengsel dat met perslucht op een ondergrond wordt gespoten en daarbij tegelijk wordt verdicht Nadere omschrijving Traditioneel wordt beton eerst gemengd, vervolgens getransporteerd, in een bekisting gestort, verdicht en afgewerkt. Bij spuitbeton vindt het mengen, transporteren, aanbrengen en verdichten in één keer plaats. Hier is ge...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

spuitbeton

Bouwmateriaal bestaande uit cement, zand of vergruisde sintel en water, dat door een luchtdrukapparaat wordt gestuwd.
Categorie: Materialen > beton naar techniek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

spuitbeton

Bij spuitbeton wordt betonspecie onder druk door een slang gevoerd en, samen met verneveld water en lucht, tegen een dragende laag of bekistingsplaat aangespoten, waardoor het tot zeer sterk beton kan verharden. Spuitbeton is een mengsel van cement, toeslagmateriaal, water en eventuele hulpstoffen. Spuitbeton is een constructief beton, wordt...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/spuitbeton.shtml
Geen exacte overeenkomst gevonden.